Identyfikator artykułu : 00090346 / Ostatnia modyfikacja : 13.06.2022Drukowanie

Co to jest „plik z bazą danych o obrazach” i do czego służy?

    WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

    Plik z bazą danych o obrazach służy do zarządzania plikami z filmami nagrywanymi przez kamerę na karcie Memory Stick PRO Duo. Bez tego pliku kamera nie może nagrywać filmów (nie jest on natomiast potrzebny do zapisywania fotografii). Z tego powodu przed pierwszym użyciem nowego nośnika Memory Stick PRO Duo należy go sformatować w kamerze. Sformatowanie nośnika w kamerze spowoduje utworzenie pliku z bazą danych o obrazach. Tworzenie kolejnego pliku z bazą danych o obrazach jest zbędne, chyba że istniejący plik ulegnie uszkodzeniu lub karta Memory Stick Duo zostanie sformatowana w urządzeniu innym niż kamera. W przypadku uszkodzenia pojawia się komunikat o błędzie. Dotykając opcji TAK, można wówczas utworzyć nowe pliki do zarządzania obrazami i zacząć normalnie używać kamery.