Identyfikator artykułu : 00067801 / Ostatnia modyfikacja : 24.01.2022Drukowanie

Co to jest zagrzybienie obiektywu i czy może prowadzić do jego uszkodzenia?

  Zagrzybienie obiektywu jest wynikiem przedostania się do wewnętrznej części obiektywu kurzu i wilgoci. Sam kurz nie powoduje zagrzybienia, ale jeśli znajdują się w nim zarodniki grzybów, zawilgocenie wnętrza obiektywu może wywołać taki efekt. Problem ten dotyczy najczęściej obiektywów niezabezpieczonych przed działaniem czynników zewnętrznych i wykorzystywanych w miejscach o dużej wilgotności powietrza (np. w obszarach tropikalnych). Grzyb może mieć wygląd małych kropek lub plamek, tworzących na soczewce strukturę przypominającą pajęczynę.

  Pozostawiony sam sobie grzyb może trwale pogorszyć parametry obiektywu i powodować efekt rozmycia na wykonywanych zdjęciach.

  Aby sprawdzić, czy obiektyw jest zagrzybiony, należy:

  1. Odłączyć obiektyw od aparatu.
  2. Upewnić się, że osłony przednia i tylna są zdjęte.
  3. Upewnić się, że dostępne jest odpowiednio silne źródło światła.
  4. Spojrzeć przez obiektyw z obu stron i sprawdzić, czy widać ślady zagrzybienia.

  W przypadku podejrzewania zagrzybienia obiektywu należy oddać obiektyw do profesjonalnego serwisu w celu ewentualnego wyczyszczenia.

  UWAGA: Uszkodzenia spowodowane zagrzybieniem obiektywu nie są objęte gwarancją.

  Po użyciu sprzętu w warunkach dużej wilgotności powietrza nie należy go pozostawiać zamkniętego w torbie. Przed schowaniem sprzętu na dłuższy czas należy go dobrze wysuszyć. Jeśli obiektyw nie jest używany przez dłuższy czas, dobrze jest przechowywać go w przejrzystym pojemniku razem z torebkami z substancją osuszającą (żelem krzemionkowym). Ponieważ grzyb najlepiej rozwija się w ciemnych i wilgotnych miejscach, taki sposób przechowywania obiektywu pomoże zapobiec jego zagrzybieniu. Torebki z żelem krzemionkowym będą absorbować wilgoć, zaś przejrzyste ścianki pojemnika dopuszczą do środka światło, które uniemożliwi rozwój grzybni.