Identyfikator artykułu : 00122397 / Ostatnia modyfikacja : 01.02.2018

Całość lub część obrazu jest żółta albo widoczne są pasy o zróżnicowanym kontraście.

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Problem ten może występować w opisanych poniżej sytuacjach.

Fotografie:

Filmy:


Fotografie:

Zjawisko to może wystąpić, gdy scena jest oświetlona świetlówkami, lampami sodowymi, rtęciowymi lub tradycyjnymi żarówkami. Nosi ono nazwę „migotania”. W razie wystąpienia tego zjawiska należy wypróbować poniższe rozwiązania.

UWAGA: Dostępność poszczególnych funkcji zależy od modelu urządzenia.

  • Korygowanie czasu otwarcia migawki.
    UWAGI: Ustawienie czasu otwarcia migawki, które pozwoli osłabić migotanie, zależy od częstotliwości napięcia przemiennego w sieci energetycznej w danym regionie. W regionach, w których częstotliwość ta wynosi 50 Hz, zaleca się nastawienie czasu migawki na 1/50; przy 60 Hz czas należy ustawić na 1/60.
  • Jeśli aparat pozwala na wybór ustawienia elektronicznego pierwszego przebiegu kurtyny, wyłącz tę funkcję.
  • W aparacie pozwalającym wybrać „Typ migawki” wybierz ustawienie Migawka mechanicz.
  • Włącz funkcję Fot. z Anti-flicker.
Fotografia Czas otwarcia migawki
Obraz 1/200 s
Obraz 1/50 s

Kiedy nastawiony jest krótki czas migawki, a do oświetlenia sceny służy lampa błyskowa o małej mocy synchronizowana z krótkim czasem migawki, na ekranie mogą pojawiać się poziome pasy. Ich przyczyną są minimalne wahania ilości światła emitowanego przez lampę błyskową. W razie wystąpienia tego zjawiska należy wypróbować poniższe rozwiązania.

UWAGA: Dostępność poszczególnych funkcji zależy od modelu urządzenia.

  • Wydłuż czas otwarcia migawki.
  • Jeśli aparat pozwala na wybór ustawienia elektronicznego pierwszego przebiegu kurtyny, wyłącz tę funkcję.
  • W aparacie pozwalającym wybrać „Typ migawki” wybierz ustawienie Migawka mechanicz.
Fotografia Czas otwarcia migawki Elektroniczny pierwszy przebieg kurtyny
Obraz 1/8000 s Wł.
Obraz 1/1000 s Wł.
Obraz 1/8000 s Wył.

Nagrywanie filmu:

W przypadku użycia lampy LED na obrazie mogą być widoczne poziome pasy spowodowane wysoką częstotliwością migotania. Filmowaną scenę należy oświetlać tylko lampą wideo przeznaczoną specjalnie do nagrywania filmów.