Identyfikator artykułu : 00176694 / Ostatnia modyfikacja : 02.11.2022Drukowanie

Jakie są ograniczenia migawki elektronicznej?

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Jakie funkcje są niedostępne, gdy Typ migawki jest ustawiony na Migawka elektronicz.?

  • Fotografowanie z lampą błyskową (z wyjątkiem aparatu ILCE-1, który nie powala jednak fotografować z lampą z użyciem złącza synchronizacji)
  • Red.sz.dł.naśw. (redukcja szumów przy długich czasach naświetlania)
  • Zdjęcia w trybie „B” (Bulb)
  • Zdjęcia seryjne z czasem otwarcia migawki dłuższym niż 1/8 sekundy (tylko ILCE-9 i ILCE-9M2)
  • Duże ustawienia czułości: powyżej ISO 25 600 (tylko ILCE-9 i ILCE-9M2)
  • Zdalne wyzwalanie migawki, gdy do stopki akcesoriów Multi Interface podłączony jest bezprzewodowy sterownik radiowy FA-WRC1M
  • Inteligentny zoom (Smart Zoom), Clear Image Zoom i Zoom cyfrowy w trybie Zdjęcia seryjne (tylko ILCE-9 i ILCE-9M2)
  • Fotografowanie bez migotania (Fot. z Anti-flicker.) (z wyjątkiem ILCE-1)
  • Zdjęcia seryjne z czasem otwarcia migawki dłuższym niż 1/2 sekundy (tylko ILCE-1)

  Jaki jest najkrótszy czas otwarcia migawki elektronicznej?

  • Tylko ILCE-9 i ILCE-9M2
   • Przy wybranym trybie fotografowania innym niż S (Preselekcja czasu migawki) / M (Ekspozycja ręczna) oraz podczas bracketingu w trybie innym niż Brack.bal.bieli lub Bracket DRO najkrótszy czas otwarcia migawki wynosi 1/16 000.
   • Przy wybranym trybie fotografowania S (Preselekcja czasu migawki) / M (Ekspozycja ręczna) kolejnym ustawieniem po czasie otwarcia migawki 1/16 000 s jest 1/32 000 s.
  • Tylko ILCE-1, ILCE-9 i ILCE-9M2
   • Czasy otwarcia migawki do 1/16 000 sekundy można przypisać do przycisku ustawień własnych (Prz. ust. wł. przy bl.).
   • Czas otwarcia migawki do 1/16 000 sekundy można zapisać jako czas, przy którym zacznie się zmieniać czułość ISO (Min.s.mig.ISO AUTO).

  Jakie są rezultaty fotografowania z użyciem migawki elektronicznej?

  • W obrazach utrwalonych w chwili krótkiego błysku światła (na przykład z lampy błyskowej innego aparatu) lub w migającym świetle świetlówek itp. mogą pojawiać się pasma o niejednorodnym kontraście.
  • Kiedy używana jest migawka elektroniczna, w wymienionych poniżej warunkach może wystąpić zjawisko mikromigawki postępowej (niewielkie zniekształcenia lub aliasing spowodowane dużą szybkością odczytu danych):
   • Obiekt w kadrze porusza się z bardzo dużą prędkością.
   • W obrazie utrwalony został błysk lampy innego aparatu.
   • W kadrze bardzo szybko przemieszcza się źródło światła, światło z reflektora itp.