Identyfikator artykułu : 00176694 / Ostatnia modyfikacja : 26.10.2021

Czy są jakieś ograniczenia w użyciu migawki elektronicznej?

  Obraz ilustrujący zjawisko migawki postępowej

  Kiedy Typ migawki jest ustawiony na Migawka elektronicz., nie można używać wymienionych poniżej funkcji.

  UWAGA: dostępność poszczególnych funkcji zależy od modelu.

  • Fotografowanie z lampą błyskową
  • Red.sz.dł.naśw. (redukcja szumów przy długich czasach naświetlania)
  • Zdjęcia w trybie „B” (Bulb)
  • Zdjęcia seryjne z czasem otwarcia migawki dłuższym niż 1/8 sekundy
  • Duże ustawienia czułości: powyżej ISO 25 600
  • Zdalne wyzwalanie migawki, gdy do stopki akcesoriów Multi Interface podłączony jest bezprzewodowy sterownik radiowy FA-WRC1M
  • Inteligentny zoom, Wyraźny zoom obrazu i Zoom cyfrowy w trybie Zdjęcia seryjne
  • Fotografowanie bez migotania (Fot. z Anti-flicker.)

  Istnieją ograniczenia najkrótszego czasu otwarcia migawki elektronicznej.

  • Przy wybranym trybie fotografowania innym niż S (Priorytet migawki) / M (Ekspozycja ręczna) oraz podczas bracketingu w trybie innym niż Brack.bal.bieli lub Bracket DRO najkrótszy czas otwarcia migawki wynosi 1/16 000.
  • Przy wybranym trybie fotografowania S (Priorytet migawki) / M (Ekspozycja ręczna) kolejnym ustawieniem po czasie otwarcia migawki 1/16 000 s jest 1/32 000 s.
  • Czasy otwarcia migawki do 1/16 000 sekundy można przypisać do przycisku ustawień własnych (Prz. ust. wł. przy bl.).
  • Czas otwarcia migawki do 1/16 000 sekundy można zapisać jako czas, przy którym zacznie się zmieniać czułość ISO (Min.s.mig.ISO AUTO).

  Rezultaty fotografowania z użyciem migawki elektronicznej

  • W obrazach utrwalonych w chwili krótkiego błysku światła (na przykład z lampy błyskowej innego aparatu) lub w migającym świetle świetlówek itp. mogą pojawiać się pasma o niejednorodnym kontraście.
  • Kiedy używana jest migawka elektroniczna, w wymienionych poniżej warunkach może wystąpić zjawisko mikromigawki postępowej (niewielkie zniekształcenia lub aliasing spowodowane dużą szybkością odczytu danych).
   • Obiekt w kadrze porusza się z bardzo dużą prędkością.
   • W obrazie utrwalony został błysk lampy innego aparatu.
   • W kadrze bardzo szybko przemieszcza się źródło światła, światło z reflektora itp.