Identyfikator artykułu : 00091490 / Ostatnia modyfikacja : 29.03.2019Drukowanie

Jaki jest związek między przysłoną, czasem otwarcia migawki i czułością ISO?

  Dwa z tych parametrów — przysłona i czas otwarcia migawki — wpływają na ilość światła wpadającego do aparatu i docierającego do przetwornika obrazu. Czułość ISO określa ilość światła potrzebną do uzyskania prawidłowej ekspozycji.

  Przysłona
  Przysłona to specjalny mechanizm znajdujący się w samym obiektywie bądź tuż za nim. Steruje on ilością światła przechodzącego przez obiektyw i zazwyczaj składa się z wielu listków, które otwierają się lub zamykają zależnie od wybranego ustawienia przysłony. Ustawienia przysłony powszechnie nazywa się wartościami (albo liczbami) F. Tworzą one określony ciąg: F5,6, F7,1, F8, F11 i tak dalej. Mniejsze wartości F (na przykład F5,6) odpowiadają szerszemu otwarciu przysłony i większej ilości światła przepuszczanej przez obiektyw. Większe wartości F (na przykład F11) oznaczają mniejszy otwór przysłony i mniej światła przechodzącego przez obiektyw.

  Obraz

  WAŻNE: Od ustawienia przysłony zależy także głębia ostrości .

  Czas otwarcia migawki
  O ilości światła docierającego do aparatu decyduje również czas otwarcia migawki. Im jest on dłuższy (może np. wynosić 1/60 s), tym więcej światła zdąży przeniknąć do aparatu. Przy krótszych czasach otwarcia migawki (np. 1/250 s) do aparatu dostanie się mniej światła. Rozpiętość czasów otwarcia migawki wynosi typowo od ułamków sekundy do kilku sekund.

  Obraz

  WAŻNE: Zmiany czasu otwarcia migawki wpływają także na zamazywanie się ruchu .

  UWAGA:  Czas otwarcia migawki i wartość przysłony są wzajemnie powiązane. Tę samą ilość światła można uzyskać, dokonując równoważnych zmian czasu otwarcia migawki i wartości przysłony. Przykładowo, ekspozycja przy czasie 1/30 i F5,6 jest taka sama jak przy 1/8 i F11. Nastawiając krótszy czas migawki i większy otwór przysłony, można generalnie uzyskać tę samą ilość światła co przy długim czasie migawki i mniejszym otworze przysłony.

  Obraz

  ISO
  Czułość ISO określa światłoczułość przetwornika aparatu. Większa wartość ISO zwiększa czułość. Do uzyskania prawidłowej ekspozycji potrzeba wtedy mniejszej ilości światła. Mniejsza wartość ISO obniża czułość i zwiększa ilość światła potrzebną do zapewnienia prawidłowej ekspozycji. W dobrze oświetlonych miejscach należy zatem używać mniejszych czułości ISO (do 200). Przy fotografowaniu w słabym oświetleniu zaleca się wybór większej wartości ISO (od 400 wzwyż). Zwiększenie czułości ISO może być także potrzebne przy zdjęciach z małym otworem przysłony lub krótkim czasem migawki, ponieważ zmniejszenie otworu przysłony i skrócenie czasu otwarcia migawki ograniczają ilość światła docierającego do przetwornika obrazu.