Identyfikator artykułu : 00227458 / Ostatnia modyfikacja : 04.09.2023Drukowanie

Jakie jest opóźnienie wyzwolenia migawki przy korzystaniu z pilota RMT-P1BT?

    Kiedy pilot RMT-P1BT jest używany ze współpracującym aparatem, opóźnienie wyzwolenia migawki wynosi około 0,05 sekundy.

    *Jest to wartość szacunkowa, oparta na wynikach badań przeprowadzonych przez Sony. Czas ten zależy od warunków pracy i może okazać się dłuższy.

    UWAGA: Jeśli przycisk pilota nie zostanie użyty przez 11 sekund, pilot automatycznie rozłączy się z aparatem. Aby ponownie podłączyć rozłączony pilot do aparatu, wystarczy nacisnąć dowolny przycisk na pilocie. W takim przypadku wydłuży się jednak reakcja na naciśnięcie przycisku.