Identyfikator artykułu : 00147210 / Ostatnia modyfikacja : 09.10.2019

Jak duże jest opóźnienie pomiędzy kolejnymi zwolnieniami migawki?

  Opóźnienie wyzwolenia migawki to czas pomiędzy naciśnięciem spustu migawki a zarejestrowaniem obrazu. W tym czasie aparat realizuje różnego rodzaju zadania związane z wykonaniem zdjęcia: ustawianie ostrości, obliczanie ekspozycji, zwalnianie migawki i rejestrowanie obrazu na karcie pamięci.

  Istnieją dwa główne parametry związane z opóźnieniem wyzwolenia migawki:

  • Czas od kliknięcia do zarejestrowania: Suma wszystkich czterech powyższych elementów. Jest to czas od naciśnięcia spustu migawki do momentu gotowości aparatu do wykonania następnego zdjęcia (w trybach innych niż tryb serii zdjęć). Jest on często wyrażany w dziesiątych częściach sekundy, ale może także wynosić nawet 1 sekundę.
  • Opóźnienie zwolnienia: Czas od całkowitego naciśnięcia spustu migawki do faktycznego wykonania zdjęcia. Jest on często wyrażany w milisekundach. Typowa wartość to 9 lub 10 milisekund.

  W poniższej tabeli przedstawiono opóźnienie wyzwolenia migawki w różnych aparatach.

  UWAGI:

  • Opóźnienie wyzwolenia migawki może różnić się w zależności od ustawień aparatu. Dane z poniższej tabeli są oparte na testach przeprowadzonych przez firmę Sony.
  • Wszystkie pomiary czasu podane w tabeli są przybliżone.
  Model Opóźnienie czasowe (w sekundach) Ustawienie e-Front Curtain Shut (Zamknięcie przedniej kurtyny elektronicznej)
  DSLR-A100 0,11 Nie dotyczy
  DSLR-A200 0,085 Nie dotyczy
  DSLR-A230 0,10 Nie dotyczy
  DSLR-A300 0,085 Nie dotyczy
  DSLR-A330 0,10 Nie dotyczy
  DSLR-A350 0,085 Nie dotyczy
  DSLR-A380 0,10 Nie dotyczy
  DSLR-A550 0,07 Nie dotyczy
  DSLR-A700 0,066 Nie dotyczy
  DSLR-A900 0,063 Nie dotyczy
  ILCA-77M2 0,05 Wł.
  0,09 Wył.
  ILCA-99M2  0,05 Wł.
  0,09 Wył.
  ILCE-9 0,02 Typ migawki ustawiony na Migawka mechanicz., a El. pierw. kurt. mig. (elektroniczna pierwsza kurtyna migawki) na W?.
  ILCE-7 0,02 Wł.
  ILCE-7M2 0,02 Wł.
  ILCE-7R 0,19 Nie dotyczy
  ILCE-7RM2 0,02 Wł.
  ILCE-7S 0,02 Wł.
  ILCE-7SM2 0,02 Wł.
  ILCE-5000 0,02 Nie dotyczy
  ILCE-6000 0,02 Wł.
  ILCE-6300 0,02 Wł.
  ILCE-6500  0,02  WI.
  NEX-3 0,10 Nie dotyczy
  NEX-3N 0,02 Nie dotyczy
  NEX-5 0,10 Nie dotyczy
  NEX-5N 0,02 Wł.
  NEX-5R 0,02 Wł.
  NEX-6 0,02 Wł.
  NEX-7 0,02 Wł.
  NEX-C3 0,10 Nie dotyczy
  NEX-F3 0,02 Wł.
  SLT-A33 0,09 Nie dotyczy
  SLT-A37 0,08 Wł.
  0,09 Wył.
  SLT-A55V 0,09 Nie dotyczy
  SLT-A57 0,05 Wł.
  0,09 Wył.
  SLT-A58 0,05 Wł.
  0,09 Wył.
  SLT-A65V 0,05 Wł.
  0,09 Wył.
  SLT-A77V 0,05 Wł.
  0,08 Wył.
  SLT-A99V 0,05 Wł.
  0,11 Wył.

  UWAGA: W przypadku aparatu DSLR-A550 opóźnienie wyzwolenia migawki wynosi w przybliżeniu od 0,2 do 0,3 sekundy w trybie ręcznej kontroli ostrości podczas podglądu na żywo.