Identyfikator artykułu : 00249550 / Ostatnia modyfikacja : 07.09.2020Drukowanie

Podczas fotografowania panoram obiektywami APS-C czas otwarcia migawki jest automatycznie ustawiany na 1/500.

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Funkcja kompensacji drgań tego aparatu nie współpracuje z następującymi obiektywami:

  • SEL1855
  • SEL55210
  • SELP1650
  • SEL18200LE

  Z tego powodu podczas fotografowania panoram czas otwarcia migawki jest nastawiany automatycznie.