Identyfikator artykułu : 00170418 / Ostatnia modyfikacja : 30.03.2021Drukowanie

Cały obraz jest nieostry.

   Przyczyną wielu zamazanych, nieostrych lub niewyraźnych obrazów są drgania aparatu. Występują one, gdy aparat zostanie przemieszczony w czasie ekspozycji, i objawiają się przemieszczeniem elementów sceny lub obrazem-widmem. Zaleca się, aby przy fotografowaniu aparatem trzymanym w ręku włączać funkcję SteadyShot, która kompensuje skutki drgań aparatu. Przy zdjęciach w słabym oświetleniu pomocne może być użycie lampy błyskowej.

  Należy jednak mieć świadomość, że w pewnych warunkach funkcja SteadyShot nie będzie tak użyteczna, a użycie lampy błyskowej może być niepraktyczne. Za przykład może posłużyć fotografowanie przy długim czasie ekspozycji lub użycie obiektywu o dużej ogniskowej. Przy długich czasach otwarcia migawki i dużych ogniskowych ujawniają się ruchy aparatu, które normalnie pozostałyby niezauważalne. W takich sytuacjach zaleca się, aby aparat był zamontowany na statywie lub umieszczony na stabilnej powierzchni, nawet przy zdjęciach statycznych obiektów.

  Robiąc zdjęcia, należy zwracać uwagę na czas otwarcia migawki. Ogólnie przyjęta zasada mówi, że dla uniknięcia zamazywania się obrazu należy nastawić czas otwarcia migawki nie dłuższy niż „jeden dzielone przez ogniskową”. Przykładowo, przy ogniskowej 50 mm czas otwarcia migawki powinien wynosić 1/50 s lub mniej. Fotografując przy ogniskowej 100 mm, należy nastawić czas 1/100 s lub krótszy i tak dalej.

  Jeśli fotografowany obiekt porusza się, a na zdjęciach wychodzi zamazany, może to świadczyć o nastawionym zbyt długim czasie otwarcia migawki. Skrócenie czasu może pomóc w uzyskaniu ostrzejszego zdjęcia obiektu.

  UWAGA:

  • Kiedy aparat nastawia dłuższe czasy otwarcia migawki, może się pojawiać ostrzeżenie o drganiach aparatu.
  • Czas otwarcia migawki, przy jakim zostały wykonane zdjęcia przesłane do komputera, można sprawdzić w programie pozwalającym sprawdzać dane Exif poszczególnych fotografii.

  Inną przyczyną nieostrości zdjęć mogą być trudności z automatycznym nastawieniem ostrości na obiekt. Najpierw należy spróbować wykonać kilka zdjęć w trybie ręcznej regulacji ostrości (MF) i porównać je ze zdjęciami zrobionymi z użyciem systemu automatycznego nastawiania ostrości (AF).

  Uzyskanie dobrej ostrości obiektu z użyciem systemu AF może być trudne podczas zdjęć w słabym oświetleniu. W celu uzyskania odpowiedniej ostrości należy włączyć lampę błyskową i upewnić się, że dla funkcji Wspomaganie AF wybrane jest ustawienie Włączona lub Automatyczna. Po naciśnięciu przycisku spustu migawki światło wspomagające AF przez krótki czas oświetla obiekt, umożliwiając aparatowi nastawienie ostrości.

  UWAGA: Światło wspomagające AF działa tylko w trybie AF. Nie można z niego skorzystać w trybie MF. W przypadku aparatu kompaktowego możliwości kompensacji drgań i unikania zamazywania się obiektu mogą być mniejsze niż przy użyciu bardziej zaawansowanych modeli i/lub korpusów z wymiennymi obiektywami.