Identyfikator artykułu : 00059283 / Ostatnia modyfikacja : 20.10.2022Drukowanie

Podczas rejestracji obraz czasami miga lub jest wyświetlany w innych barwach.

    Ten problem może wystąpić, gdy podczas rejestracji obrazu źródłem światła jest lampa fluoroscencyjna, sodowa lub rtęciowa. Dostosowanie czasu naświetlania może zmniejszyć lub zminimalizować efekt tego zjawiska.

    UWAGA: Opcja ręcznej zmiany czasu naświetlania może nie być dostępna we wszystkich kamerach i aparatach. Informacje na temat dostępnych opcji dostosowania czasu naświetlania można znaleźć w instrukcji obsługi dołączonej do kamery.