Identyfikator artykułu : 00142824 / Ostatnia modyfikacja : 13.11.2017

Rzutowany obraz wideo jest zamazany lub nieostry.

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Może to wynikać z nieprawidłowo ustawionej ostrości lub zabrudzenia obiektywu projektora. Za pomocą miękkiej ściereczki usuń kurz lub inne zanieczyszczenia z obiektywu projektora. Następnie przesuń dźwignię ostrości, aż projektowany obraz wideo stanie się ostry.

UWAGA:  Odległość między aparatem a powierzchnią, na którą rzutowane są obrazy, powinna wynosić od 0,5 m do 3 m.