Identyfikator artykułu : 00111294 / Ostatnia modyfikacja : 11.01.2018

Zarejestrowany obraz jest ciemny lub widoczny jest na nim cień.

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Jeśli zarejestrowany obraz jest ciemny lub jest na nim widoczny cień, być może przed jego nagraniem nie całkiem otworzyła się osłona obiektywu.

UWAGA: zalecamy, aby zawsze przed rozpoczęciem rejestracji obrazu sprawdzić na ekranie LCD zawartość kadru.

Jeśli osłona obiektywu nie otworzy się po włączeniu kamery, należy wyłączyć kamerę i ponownie ją włączyć.

UWAGA: w przypadku modeli z osłoną obiektywu, którą można otwierać/zamykać ręcznie, należy całkowicie otworzyć ją za pomocą specjalnego przełącznika.

Jeśli osłona obiektywu nadal nie otworzy się prawidłowo, być może mechanizm jej otwierania/zamykania uległ uszkodzeniu.

Niektóre możliwe przyczyny uszkodzenia mechanizmu otwierania/zamykania:

  • wadliwe działanie z powodu przeniknięcia do mechanizmu obiektywu wilgoci, piasku lub kurzu;
  • uszkodzenie w wyniku użycia nadmiernej siły. 

Jeśli problem nie został rozwiązany, produkt może wymagać konserwacji lub naprawy. Jeśli uważasz, że produkt jest uszkodzony, skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowej pomocy.