Identyfikator artykułu : 00111294 / Ostatnia modyfikacja : 11.04.2022Drukowanie

Zarejestrowany obraz jest ciemny lub widoczny jest na nim cień.

  Jeśli zarejestrowany obraz jest ciemny lub jest na nim widoczny cień, być może przed jego nagraniem nie całkiem otworzyła się osłona obiektywu.

  UWAGA: zalecamy, aby zawsze przed rozpoczęciem rejestracji obrazu sprawdzić na ekranie LCD zawartość kadru.

  Jeśli osłona obiektywu nie otworzy się po włączeniu kamery, należy wyłączyć kamerę i ponownie ją włączyć.

  UWAGA: w przypadku modeli z osłoną obiektywu, którą można otwierać/zamykać ręcznie, należy całkowicie otworzyć ją za pomocą specjalnego przełącznika.

  Jeśli osłona obiektywu nadal nie otworzy się prawidłowo, być może mechanizm jej otwierania/zamykania uległ uszkodzeniu.

  Niektóre możliwe przyczyny uszkodzenia mechanizmu otwierania/zamykania:

  • wadliwe działanie z powodu przeniknięcia do mechanizmu obiektywu wilgoci, piasku lub kurzu;
  • uszkodzenie w wyniku użycia nadmiernej siły. 

  Jeśli problem nie został rozwiązany, produkt może wymagać konserwacji lub naprawy. Jeśli uważasz, że produkt jest uszkodzony, skontaktuj się z nami w celu uzyskania dodatkowej pomocy.