Identyfikator artykułu : 00101884 / Ostatnia modyfikacja : 11.04.2022Drukowanie

Dlaczego przy rejestrowaniu odległych obiektów obraz jest nieostry?

  W zależności od kamery i ustawienia ogniskowej (szerokiego kąta lub teleobiektywu) po nastawieniu dużego zbliżenia i ustawieniu ostrości na odległy obiekt może się pojawić symbol nieskończoności (Obraz). Jeżeli odległość od obiektu jest większa od odległości, na którą nastawiona została ostrość, nastawienie ostrości na obiekt może być trudne.

  Aby uniknąć utrwalenia nieostrego obrazu, należy przestrzegać poniższych wytycznych.

  WAŻNE: Jeśli do wykonania jakiejś czynności opisanej w tym artykule konieczne są informacje dotyczące konkretnego modelu urządzenia, należy je odszukać w instrukcji obsługi dostarczonej z produktem.

  1. Użyj pokrętła MANUAL lub panelu dotykowego, aby ręcznie nastawić ostrość.
   UWAGA: Symbol nieskończoności (Obraz) pojawia się, gdy ostrość jest ustawiona na odległość powyżej jednego kilometra.

  2. W pewnych warunkach filmowania strefa, w której obiekty będą ujmowane ostro, może się przemieszczać.
   UWAGA: Wyreguluj ustawienie ostrości i sprawdź, czy obiekt jest ostry.

  3. Jeśli kamera pozwala na wybór ustawienia przysłony, spróbuj zmniejszyć otwór przysłony. Zwiększy to głębię ostrości i ostrość tła.

   UWAGI:

   • Przy szerokim otwarciu przysłony maleje głębia ostrości.
   • Aby zwiększyć głębię ostrości, można przymknąć przysłonę (IRIS).

  4. W kamerach innych niż FDR-AX700 można rozważyć wybór z menu Scene Selection (Wybór sceny) trybu Landscape (Krajobraz), Sunrise&Sunset (Wschód i zachód słońca), Night Scene (Nocny widok) lub Fireworks (Fajerwerki) i ustawić opcję Focus (Ostrość) na Auto.