Identyfikator artykułu : 00231417 / Ostatnia modyfikacja : 11.07.2023Drukowanie

Jakie ustawienia zmieniają rozdzielczość bitową obrazu RAW (z 14 na 12 bitów)?

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Obrazy RAW rejestrowane przez wymienione poniżej modele mają rozdzielczość 14 bitów na piksel. W pewnych warunkach wykonywania zdjęć rozdzielczość ta maleje do 12 bitów.

  ILCE-7 / ILCE-7R / DSC-RX1 / DSC-RX1R

   Zdjęcia pojedyncze *1Zdjęcia seryjne *2Zdjęcia w trybie „B” (Bulb)Włączona redukcja szumów przy długich czasach ekspozycji *3
  RAW z kompresją14 bitów12 bitów12 bitów12 bitów

  ILCE-7M2 / ILCA-99M2 / DSC-RX1RM2

   Zdjęcia pojedyncze *1Zdjęcia seryjne *2Zdjęcia w trybie „B” (Bulb)Włączona redukcja szumów przy długich czasach ekspozycji *3
  RAW z kompresją14 bitów12 bitów12 bitów12 bitów
  RAW bez kompresji14 bitów12 bitów12 bitów12 bitów

  ILCE-7S / ILCE-6100 / ILCE-6300 / ILCE-6400 / ILCE-6500 / ILCE-6600 / ZV-E10

  • Ciche zdjęcia: Wył.
    Zdjęcia pojedyncze *1Zdjęcia seryjne *2Zdjęcia w trybie „B” (Bulb)Włączona redukcja szumów przy długich czasach ekspozycji *3
   RAW z kompresją14 bitów12 bitów12 bitów12 bitów
  • Ciche zdjęcia: Wł.
    Zdjęcia pojedyncze *1Zdjęcia seryjne *2
   RAW z kompresją12 bitów12 bitów

  ILCE-7RM2 / ILCE-7SM2

  • Ciche zdjęcia: Wył.
    Zdjęcia pojedyncze *1Zdjęcia seryjne *2Zdjęcia w trybie „B” (Bulb)Włączona redukcja szumów przy długich czasach ekspozycji *3
   RAW z kompresją14 bitów12 bitów12 bitów12 bitów
   RAW bez kompresji14 bitów12 bitów12 bitów12 bitów
  • Ciche zdjęcia: Wł.
    Zdjęcia pojedyncze *1Zdjęcia seryjne *2
   RAW z kompresją12 bitów12 bitów
   RAW bez kompresji12 bitów12 bitów

  ILCE-7RM3 / ILCE-7RM3A / ILCE-7M3 / ILCE-7RM4 / ILCE-7RM4A / ILCE-7C

  • Ciche zdjęcia: Wył.
    Zdjęcia pojedyncze *1Zdjęcia seryjne *2Zdjęcia w trybie „B” (Bulb)Włączona redukcja szumów przy długich czasach ekspozycji *3
   RAW z kompresją14 bitów12 bitów12 bitów12 bitów
   RAW bez kompresji14 bitów14 bitów12 bitów12 bitów
  • Ciche zdjęcia: Wł.
    Zdjęcia pojedyncze *1Zdjęcia seryjne *2
   RAW z kompresją14 bitów12 bitów
   RAW bez kompresji14 bitów14 bitów

  ILCE-9

  • Typ migawki: Migawka mechaniczna
    Zdjęcia pojedyncze *1Zdjęcia seryjne *2Zdjęcia w trybie „B” (Bulb)Włączona redukcja szumów przy długich czasach ekspozycji *3
   RAW z kompresją14 bitów12 bitów12 bitów12 bitów
   RAW bez kompresji14 bitów12 bitów12 bitów12 bitów
  • Typ migawki: Migawka elektroniczna
    Zdjęcia pojedyncze *1Zdjęcia seryjne *2
   RAW z kompresją14 bitów12 bitów
   RAW bez kompresji14 bitów12 bitów

  ILCE-9M2

  • Typ migawki: Migawka mechaniczna
    Zdjęcia pojedyncze *1Zdjęcia seryjne *2Zdjęcia w trybie „B” (Bulb)Włączona redukcja szumów przy długich czasach ekspozycji *3
   RAW z kompresją14 bitów12 bitów12 bitów12 bitów
   RAW bez kompresji14 bitów14 bitów12 bitów12 bitów
  • Typ migawki: Migawka elektroniczna
    Zdjęcia pojedyncze *1Zdjęcia seryjne *2
   RAW z kompresją14 bitów12 bitów
   RAW bez kompresji14 bitów14 bitów

  ILCE-7M4 / ILCE-7RM5

  • Typ migawki: Migawka mechaniczna
    Zdjęcia pojedyncze *1Zdjęcia seryjne *2Zdjęcia w trybie „B” (Bulb)Włączona redukcja szumów przy długich czasach ekspozycji *3
   RAW z kompresją14 bitów12 bitów14 bitów14 bitów
   RAW z bezstratną kompresją14 bitów14 bitów14 bitów14 bitów
   RAW bez kompresji14 bitów14 bitów14 bitów14 bitów
  • Typ migawki: Migawka elektroniczna lub Tryb cichy: Wł.
    Zdjęcia pojedyncze *1Zdjęcia seryjne *2
   RAW z kompresją14 bitów12 bitów
   RAW z bezstratną kompresją14 bitów14 bitów
   RAW bez kompresji14 bitów14 bitów

  • *1 Opisane powyżej „Zdjęcia pojedyncze” obejmują także zdjęcia z użyciem samowyzwalacza i nagrywanie interwałowe.
  • *2 Opisane powyżej „Zdjęcia seryjne” obejmują także serie zdjęć wykonywane w trybie Lepsza automatyka, zdjęcia seryjne z użyciem samowyzwalacza i zdjęcia w trybie „Bracketing: ciągły”.
  • *3 Redukcja szumów przy długich czasach ekspozycji działa, gdy funkcja ta jest Włączona, a czas otwarcia migawki wynosi od 1 sekundy wzwyż.

  Uwaga: Obrazy JPEG są rejestrowane w rozdzielczości 8 bitów.