Identyfikator artykułu : 00059226 / Ostatnia modyfikacja : 22.10.2020Drukowanie

W jaki sposób zmienić wartość przysłony podczas nagrywania filmu?

  1. Ustawić pokrętło trybu ostrości aparatu do pozycji Manual Focus [Ręczne ustawienie ostrości] (MF).

   UWAGA: W przypadku stosowania obiektywu z przełącznikiem trybu regulacji ostrości należy ustawić przełącznik w pozycji MF.

  2. Ustawić pokrętło trybu w pozycji Movie [Tryb filmów].

   UWAGA: Aparat może nagrywać filmy z poziomu dowolnego trybu fotografowania, ale funkcja ręcznego ustawiania wartości przysłony jest dostępna wyłącznie po ustawieniu pokrętła trybu w pozycji Movie [Tryb filmów].

      3.   Nacisnąć przycisk Fn i wybrać pozycję Aperture Priority [Preselekcja przysłony] lub Manual Exposure [Ręczne ustawianie ekspozycji].

      4.  Wybrać odpowiednią wartość przysłony za pomocą przedniego lub tylnego pokrętła sterującego.

      5.   Rozpocząć nagrywanie.

  WAŻNE: W przypadku zmiany wartości przysłony podczas nagrywania filmów może rozlegać się odgłos klikania. Nie oznacza on jednak nieprawidłowego działania. Jeśli odgłos klikania jest wyraźnie słyszalny, zaleca się użycie mikrofonu zewnętrznego lub wybranie dla opcji Audio Recording [Nagrywanie dźwięku] ustawienia Off [Wył.] w menu w celu wyłączenia mikrofonu aparatu.

  UWAGA: Aby uzyskać szczegółowe informacje dotyczące wyłączania opcji Audio Recording [Nagrywanie dźwięku] w danym modelu, należy skorzystać z instrukcji dołączonej do produktu.