Identyfikator artykułu : 00137547 / Ostatnia modyfikacja : 04.01.2016Drukowanie

Gdy dla ustawienia czułości ISO wybrano opcję AUTO [Automatyczna], jaka wartość czułości jest stosowana podczas fotografowania w trybie BULB?

    Podczas fotografowania w trybie BULB z czułością ISO ustawioną na AUTO, [Automatycznie] aparat automatycznie ustawia wartość czułości na wartość wybraną w ustawieniach ISO AUTO Minimum [Automatyczna minimalna wartość ISO].

    Informacje dotyczące ustawień domyślnych można znaleźć w instrukcji obsługi.