Identyfikator artykułu : 00137153 / Ostatnia modyfikacja : 27.12.2023Drukowanie

Poziom jasności nie zmienia się w przypadku zmiany wartości przysłony oraz czasu otwarcia migawki w trybie Manual Exposure [Ręczne ustawianie ekspozycji].

    Jeżeli poziom jasności nie zmienia się w przypadku zmiany wartości przysłony oraz czasu otwarcia migawki w trybie Manual Exposure (M) [Ręczne ustawianie ekspozycji], oznacza to, że w opcji ISO sensitivity [Czułość ISO] wybrano AUTO [Automatyczna]. Jeśli w opcji ISO sensitivity [Czułość ISO] wybrano ustawienie AUTO [Automatyczna], aparat automatycznie dostosowuje czułość ISO w celu zachowania niezmiennej jasności w przypadku zmiany czasu otwarcia migawki lub wartości przysłony.

    Aby zmienić jasność rejestrowanego obrazu przez zmianę czasu otwarcia migawki lub wartości przysłony, dla opcji sensitivity [Czułość ISO] należy wybrać inne ustawienie.