Identyfikator artykułu : 00108010 / Ostatnia modyfikacja : 30.03.2021Drukowanie

Jak zrobić zdjęcie pioruna

  OSTRZEŻENIE: Istnieje ryzyko obrażeń ciała. Błyskawice mogą być bardzo niebezpieczne. Ze względów bezpieczeństwa zawsze rób zdjęcia z bezpiecznej odległości i nie stawaj obok obiektów, takich jak anteny radiowe, linie energetyczne, wysokie drzewa, stojąca woda lub obiektów wykonanych z metalu (maszty, latarnie, płoty itp.), które mogą przyciągać pioruny. Unikaj wzniesień.

  Robienie zdjęć piorunów wymaga nie tylko znalezienia się w odpowiednim czasie w odpowiednim miejscu, ale także statywu, odpowiedniego obiektywu i właściwej konfiguracji ustawień aparatu. Do fotografowania błyskawic należy użyć obiektywu szerokokątnego i bardzo długiego czasu otwarcia migawki. Ze względu na konieczność ustawienia długiego czasu otwarcia migawki aparat należy ustawić na statywie, aby zapobiec poruszeniu urządzenia i powstawaniu efektu rozmycia w ruchu.

  Aby skonfigurować aparat pod kątem fotografowania piorunów, wykonaj czynności opisane poniżej.

  1. Przyłącz do aparatu obiektyw szerokokątny.
  2. Umieść aparat na statywie.
  3. Ustaw pokrętło trybu w aparacie w pozycji Manual (M) [Tryb ręczny].
  4. Ustaw przełącznik ostrości w pozycji Manual Focus (MF) [Ręczne ustawianie ostrości].
  5. Ustaw ostrość na nieskończoność.
  6. Ustaw niską wartość ISO — zazwyczaj wystarcza ISO 100 lub ISO 200.
  7. Ustaw niską wartość przysłony obiektywu — może być F8 lub F9.
  8. Ustaw długi czas otwarcia migawki — wypróbuj czasy w zakresie 15–30 sekund.

  WAŻNE: Błyskawice najlepiej fotografować w ciemności. Chociaż można je fotografować także w świetle dziennym, to jednak wymagany do tego dłuższy czas otwarcia migawki może sprawiać, że będzie za dużo światła i zdjęcia będą prześwietlone. Jeśli fotografujesz błyskawice w dzień, próbuj regulować wartości ISO lub przysłony aż do uzyskania pożądanych wyników.

  Kiedy już ustawisz aparat według powyższych wskazówek, musisz tylko poczekać na piorun. Trudno jest przewidzieć, kiedy uderzy, więc skieruj aparat w stronę, gdzie może pojawić się błyskawica, i naciśnij przycisk spustu migawki. Jeśli piorun uderzy w trakcie długiej ekspozycji, może zostać zarejestrowany przez obiektyw.