Identyfikator artykułu : 00109086 / Ostatnia modyfikacja : 01.06.2017Drukowanie

W jaki sposób czyścić półprzezroczyste lustro i matrycę?

  Pył i zanieczyszczenia można usunąć ogólnodostępnymi dmuchawkami.
  Nie wolno używać ogólnodostępnych roztworów ani bibuł czyszczących. Mogą one uszkodzić, odkształcić lub zarysować półprzezroczyste lustro.

  Szczegółowe informacje dotyczące czyszczenia zawierają instrukcje poniżej.

  Co będzie potrzebne?

  Obraz

  [1] Dmuchawka
  Służy do usuwania pyłu i zanieczyszczeń z korpusu i wnętrza aparatu.

  [2] Szczoteczka
  Służy do usuwania pyłu z korpusu aparatu i obiektywu. W przypadku obiektywu zaleca się korzystanie z obu szczoteczek — dużej i małej.

  UWAGA: Zaleca się korzystanie z dmuchawki bez szczoteczki.

  Dmuchawka bez szczoteczki (zalecana)
  Ścisnąć dmuchawkę palcami, aby wytłoczyć powietrze. Ciśnienie powietrza można łatwo regulować.
  Obraz

  Dmuchawka ze szczoteczką
  Pełni dwie funkcje: dmuchawki i szczoteczki. W przypadku korzystania z dmuchawki ze zdejmowaną szczoteczką zdjąć szczoteczkę podczas korzystania z funkcji dmuchawki. Zapobiega to wdmuchiwaniu obecnego na szczoteczce pyłu do wnętrza aparatu.
  Obraz

  UWAGA:

  • Nie używać dmuchawki w aerozolu. Może to spowodować uszkodzenie półprzezroczystego lustra lub awarię aparatu.
  • Nie wolno dotykać powierzchni lustra ani zbyt mocno w nie dmuchać powietrzem z dmuchawki.
  • Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności za szkody przypadkowe ani wtórne spowodowane niewłaściwą obsługą w nieautoryzowanych punktach serwisowych lub wynikające z innych przyczyn.

  Sposób wykonywania czyszczenia przedstawiono na tym filmie.


  Sposób czyszczenia

  1. Usunąć pył i zanieczyszczenia z korpusu aparatu.
   Za pomocą szczotki usunąć pył i zanieczyszczenia z całego aparatu. Dużej szczotki używać na zewnętrznej części aparatu, a małą oczyszczać części delikatne. Szczoteczki należy używać delikatnie, bez mocnego dociskania.

   Obraz
  2. Pył i zanieczyszczenia z delikatnych części usunąć za pomocą dmuchawki.

   Obraz
  3. Zdjąć pokrywkę przedniego obiektywu i za pomocą dmuchawki usunąć z niego pył.
   Założyć z powrotem pokrywkę przedniego obiektywu, aby zapobiec osadzaniu się na nim pyłu.

   Obraz
  4. Nacisnąć przycisk zwalniający obiektyw i odłączyć obiektyw.

   Obraz
  5. Usunąć pył i zanieczyszczenia z lustra i pobliskich części.
   Użyć dmuchawki, trzymając obiektyw skierowany nieznacznie w dół, co wspomaga odpadanie pyłu i zanieczyszczeń.

   Obraz

   Przesunąć palcami dźwignię blokady lustra w dół i otworzyć lustro.

   Obraz
   Obraz

   Użyć dmuchawki, trzymając obiektyw skierowany nieznacznie w dół, co wspomaga odpadanie pyłu i zanieczyszczeń.
   Nie wkładać końcówki dmuchawki do otworu nad obszarem mocowania obiektywu. Upewnić się, że końcówka dmuchawki nie dotyka matrycy.

   Obraz

   Po zakończeniu czyszczenia nacisnąć lustro, aż do usłyszenia kliknięcia.

   Obraz

   UWAGA: Nie dotykać styków sygnałowych obiektywu ani powierzchni lustra.

  6. Założyć obiektyw.
   Trzymając poziomo korpus aparatu, założyć obiektyw.
   Zakładanie obiektywu przy mocowaniu skierowanym w górę lub w dół ułatwia dostawanie się do wnętrza aparatu i obiektywu pyłu i zanieczyszczeń.

   UWAGA:

   • Zakładając obiektyw, należy mieć pewność, że lustro zostało przesunięte całkowicie w dół.
   • Obiektyw należy zdejmować i zakładać w pomieszczeniu wolnym od pyłu. Zapylone pomieszczenia ułatwiają przedostawanie się pyłu do aparatu i obiektywu.
  7. Po zakończeniu czyszczenia sprawdzić, czy pył został usunięty.

   1. Wybrać tryb Aperture Priority (A) [Preselekcja przysłony] oraz wartość przysłony F11.
   2. Wykonać zdjęcie białej ściany, białego papieru lub nieba.
   3. Upewnić się, że na zdjęciu nie widać drobinek pyłu.

  UWAGA: Wiele zakładów fotograficznych oferuje usługi profesjonalnego czyszczenia matryc. Wykonanie takiej usługi nie trwa zazwyczaj zbyt długo.

  Jeśli problem nadal występuje, produkt może wymagać naprawy.