Identyfikator artykułu : 00100872 / Ostatnia modyfikacja : 19.07.2023Drukowanie

Na czym polega funkcja elektronicznej przedniej kurtyny migawki?

  Zwykle w migawkach szczelinowych wykorzystuje się mechanizm z dwiema kurtynami, przednią i tylną, umieszczonymi przed matrycą (po stronie obiektywu).

  W przypadku produktów z półprzezroczystym lustrem lub aparatów bez luster migawka pozostaje otwarta w czasie podglądu na żywo przed zrobieniem zdjęcia. Po naciśnięciu spustu migawki przednia kurtyna się zamyka, po czym ponownie otwiera na określony czas (czas naświetlania) w celu wystawienia matrycy na działanie światła. Następnie, po upływie czasu naświetlania, zamyka się tylna kurtyna.

  UWAGA: W związku z opisaną powyżej zasadą działania mechanizmu migawki w zależności od czasu naświetlania dźwięk migawki może być słyszany dwukrotnie: pierwszy dźwięk jest wywołany działaniem przedniej kurtyny, a drugi — działaniem tylnej kurtyny.

  W przypadku funkcji elektronicznej przedniej kurtyny migawki użycie mechanicznej przedniej kurtyny nie jest konieczne dzięki odpowiedniemu elektronicznemu sterowaniu matrycą. Ekspozycja jest rozpoczynana elektronicznie przez matrycę, nie przez mechaniczną przednią kurtynę, a kończy ją zamknięcie tylnej kurtyny.

  UWAGA: Dźwięk migawki jest emitowany tylko raz, ponieważ używany jest wyłącznie mechanizm tylnej kurtyny.

  WAŻNE: W poniższych sytuacjach funkcję elektronicznej przedniej kurtyny migawki należy ustawić na OFF [WYŁ.].

  • Podczas fotografowania z użyciem krótkich czasów naświetlania i obiektywu o dużej średnicy (otworze)
   W przypadku fotografowania z użyciem funkcji elektronicznej przedniej kurtyny migawki ustawionej na ON [WŁ.], w zależności od obiektu lub warunków fotografowania, w nieostrym obszarze może wystąpić rozmycie światła (efekt zjawy). W takich
   przypadkach należy ustawić tę funkcję na Off [Wył.].
  • Podczas fotografowania z użyciem krótkich czasów naświetlania
   W przypadku fotografowania z użyciem funkcji elektronicznej przedniej kurtyny migawki ustawionej na ON [WŁ.], w zależności od obiektu lub warunków fotografowania, jasność obrazu może być nierównomierna.
  • Podczas fotografowania z użyciem obiektywu innego producenta
   W przypadku stosowania obiektywu innego producenta (w tym obiektywów Minolta/Konica-Minolta) funkcję tę należy ustawić na Off [Wył.]. Jeśli funkcja ta zostanie ustawiona na On [Wł.], prawidłowa ekspozycja może nie
   zostać ustawiona lub jasność obrazu będzie nierównomierna.

  Dzięki wyeliminowaniu użycia mechanicznej przedniej kurtyny funkcja elektronicznej przedniej kurtyny migawki umożliwia fotografowanie z krótszym opóźnieniem wyzwolenia migawki, tj. czasem między zwolnieniem spustu migawki i rozpoczęciem ekspozycji.