Identyfikator artykułu : 00159366 / Ostatnia modyfikacja : 30.03.2021Drukowanie

Czym jest funkcja Zebra Pattern (Wzór zebry) i jak działa?

  UWAGA: Nie wszystkie aparaty mają funkcję Zebra Pattern (Wzór zebry). Ponadto procedura ustawienia lub obsługi funkcji zebry zależy od modelu. Szczegółowe informacje znajdziesz w instrukcji obsługi dostarczonej z produktem.

  Zebra Pattern (Wzór zebry) to funkcja aparatu, która nakłada na obraz pasy wskazujące poziom ekspozycji. Funkcja ta ułatwia ustawianie ekspozycji poprzez wyświetlanie pasiastego wzoru na obszarach, które są bliskie prześwietlenia. Jeśli maksymalna dopuszczalna jasność na zdjęciu to 100, funkcja zebry umożliwia sprawdzenie poziomu ekspozycji obiektu.

  UWAGA: Zebra Pattern (Wzór zebry) to wskaźnik ostrzeżenia o prześwietleniu, który powszechnie występuje w kamerach wideo. Nie kontroluje on ekspozycji, a jedynie ostrzega o prześwietleniu jasnych obszarów. Nie jest on rejestrowany na obrazie.

  Jak ustawić funkcję Zebra Pattern (Wzór zebry)

  • Aby zrobić zdjęcie z mniejszą ilością odblasków
   Ustaw funkcję zebry na 100+, a następnie wyreguluj ekspozycję w taki sposób, by w komponowanym zdjęciu nie pojawiał się wzór zebry.
   Następujące czynności stanowią przykładową metodę ustawiania:

   1. Aby wytłumić odblaski podczas fotografowania obrazu podobnego do poniższego

    Zebra Pattern (Wzór zebry) — zapobieganie odblaskom  

   2. Uruchom funkcję zebry.

    Przykładowa procedura obsługi w modelu ILCE-6000
    1. Z ekranu MENU wybierz opcję Ikona ustawień niestandardowych (Custom Settings / Ustawienia niestandardowe).
    2. Wybierz opcję Zebra.

   3. W funkcji zebry wybierz ustawienie 100+.
    Ustaw ekspozycję w taki sposób, aby wzór zebry nie pojawiał się w kompozycji zdjęcia.

    W funkcji zebry wybierz ustawienie 100+

   4. Upewnij się, że wzór zebry nie pojawia się na ekranie i odblaski zostały wytłumione, a następnie wykonaj zdjęcie.
    Upewnij się, że wzór zebry nie pojawia się na ekranie i odblaski zostały stłumione.
   5. Teraz możesz wykonać zdjęcie z mniejszą liczbą odblasków.
       wykonaj zdjęcie z mniejszą liczbą odblasków

  • Aby uniknąć przyciemnienia białego obiektu (niedoświetlenia)
   Nastaw funkcję zebry na poziom z przedziału od 90 do 95, a następnie wyreguluj ekspozycję w taki sposób, by na białym obiekcie, który chcesz sfotografować, pojawił się wzór zebry.

  • Aby wykonać zdjęcie ludzi z optymalną jasnością
   Wybierz w funkcji zebry ustawienie od 70 do 80 i wyreguluj ekspozycję w taki sposób, aby wzór zebry pojawił się na twarzy obiektu.  

   UWAGA: Zalecane jest dostosowanie ustawienia do fotografowanego obiektu lub do pożądanej jasności.