Identyfikator artykułu : 00264059 / Ostatnia modyfikacja : 04.09.2023Drukowanie

Linie lub smugi na ekranie migawki

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Przyczyną pojawiania się linii lub smug na zamkniętej kurtynie migawki jest tworzywo węglowe w lamelach migawki. Ze względu na indywidualne cechy produktu ślady mogą być różne i zależeć od kąta patrzenia.

  Ślady te pochodzą z tworzywa i nie wpływają na pracę aparatu.

  • Widok od przodu

   Zdjęcie migawki widzianej od przodu

  • Widok pod kątem od góry

   Zdjęcie migawki widzianej pod kątem od góry