Identyfikator artykułu : 00156648 / Ostatnia modyfikacja : 02.12.2022Drukowanie

Narzędzia do rozwiązywania błędów związanych z instalacją lub uruchamianiem programu PlayMemories Home

  Jeśli nie możesz zainstalować lub uruchomić programu PlayMemories Home albo jeśli nie działa on prawidłowo, pobierz następujące narzędzie:

  Narzędzie PlayMemories Home Repair Tool automatycznie wykona opisaną poniżej procedurę i usunie z komputera program PlayMemories Home wraz z bazą danych oraz historią połączeń z aparatem/kamerą.

  UWAGA: PlayMemories Home Repair Tool to narzędzie służące do usuwania i przywracania programu PlayMemories Home. Po wykonaniu tej procedury ponownie zainstaluj program PlayMemories Home.

  Oto procedura, jaką wykonuje narzędzie PlayMemories Home Repair Tool:

  1. Zostaje usunięty poprzednio zainstalowany program PlayMemories Home/PMB.
  2. Zostają zatrzymane bieżące usługi powiązane z programem PlayMemories Home/PMB.
  3. Z rejestru systemu operacyjnego zostają usunięte usługi powiązane z poprzednio zainstalowanym programem PlayMemories Home/PMB.
  4. Zostają usunięte foldery instalacyjne poprzedniej instalacji programu PlayMemories Home/PMB.
  5. Usuwane są wpisy w rejestrze dotyczące poprzedniej instalacji programu PlayMemories Home/PMB.
  6. Z rejestru zostaje usunięty wpis potwierdzający, że program PlayMemories Home/PMB był poprzednio zainstalowany w systemie operacyjnym.
  7. Zostają usunięte foldery z osobistymi ustawieniami poprzedniej instalacji programu PlayMemories Home/PMB.
  8. Z folderów tymczasowych systemu operacyjnego zostają usunięte pliki i foldery powiązane z poprzednią instalacją programu PlayMemories Home/PMB.