Identyfikator artykułu : 00198130 / Ostatnia modyfikacja : 30.03.2021Drukowanie

W wizjerze lub na ekranie LCD pojawia się kod błędu sygnalizujący skroplenie wilgoci.

  Wyłącz kamerę, na mniej więcej godzinę pozostaw ją w suchym miejscu, po czym włącz ją ponownie. Kamery można użyć ponownie, jeśli w momencie włączenia zasilania nie pojawia się ten sam wskaźnik ostrzegawczy.

  • Kamery na taśmy
   Wyjmij kasetę, wyłącz kamerę Handycam z otwartymi drzwiczkami komory na kasetę i pozostaw ją w tym stanie. Pozostawienie kasety z osadzoną wilgocią w kamerze Handycam grozi uszkodzeniem taśmy i głowicy lub niewłaściwym działaniem kamery.
  • Kamery na nośniki DVD
   Wyłącz kamerę bez wyjmowania nośnika DVD i pozostaw ją w tym stanie.

  UWAGA:

  • Przyczyną kondensacji wilgoci jest zwykle bezpośrednie przeniesienie kamery z zimnego do ciepłego miejsca. Wilgoć może osadzić się wewnątrz kamery, na nośniku nagrań lub na obiektywie, powodując niewłaściwe działanie.
  • Aby zapobiec kondensacji wilgoci przy przenoszeniu kamery z zimnego do ciepłego miejsca, należy włożyć kamerę do torebki foliowej i szczelnie zamknąć torebkę. Torebkę można zdjąć, gdy temperatura powietrza wewnątrz zrówna się z temperaturą otoczenia.

  Jeśli problem pozostanie nierozwiązany, urządzenie może wymagać naprawy.