Identyfikator artykułu : 00226855 / Ostatnia modyfikacja : 05.08.2019Drukowanie

Aparat nie włącza się lub samoczynnie się wyłącza (np. w czasie fotografowania lub nagrywania filmu).

  Źródłem zasilania tego aparatu są baterie alkaliczne lub akumulatory niklowo-wodorkowe (do nabycia oddzielnie). W przypadku użycia niewłaściwych baterii lub nieodpowiednio naładowanych akumulatorów aparat może działać niewłaściwie.

  • Sprawdź, czy baterie są prawidłowo włożone.
  • Jeśli opcja [Power Save] (Oszczędzanie energii) jest ustawiona na [Standard] lub [Max], a włączony aparat nie zostanie użyty przez pewien czas, automatycznie się wyłączy, zapobiegając zużyciu baterii. Ponownie włącz aparat. Nie oznacza to nieprawidłowego działania.
  • Użycie aparatu w bardzo niskiej temperaturze może przyspieszyć zużycie baterii.

   

  Jeśli używasz baterii alkalicznych:

  • Użyj nowych, prawidłowo włożonych baterii alkalicznych.
  • Nie łącz nowych baterii z używanymi.
  • Wyświetlany zapas energii może być niewłaściwy. Jeśli aparat wyłączy się, mimo że wskaźnik informuje o pełnym zapasie energii, wymień baterie na nowe.

   

  Jeśli używasz akumulatorów niklowo-wodorkowych:

  • Upewnij się, że są one całkowicie naładowane i prawidłowo włożone.
  • Nowo kupione lub dawno nieużywane akumulatory niklowo-wodorkowe mogą nie osiągać pełnego naładowania. Jest to typowe dla akumulatorów tego typu i nie świadczy o uszkodzeniu. W takiej sytuacji pomaga zwykle kilkakrotne całkowite wyładowanie i naładowanie akumulatorów.
  • W przypadku ładowania nie do końca wyładowanych akumulatorów niklowo-wodorkowych ostrzeżenie o wyczerpaniu akumulatora może pojawić się wcześniej niż powinno. Zjawisko to nosi nazwę „efektu pamięci”. Problem ten zniknie po całkowitym wyładowaniu i naładowaniu akumulatorów.
  • Aby całkowicie wyładować akumulatory, przełącz aparat w tryb pokazu slajdów i pozostaw go aż do wyczerpania akumulatorów.