Identyfikator artykułu : 00231408 / Ostatnia modyfikacja : 17.10.2023Drukowanie

Przy nagrywaniu filmów nie rozlega się dźwięk rozpoczęcia lub zakończenia nagrywania.

    Sprawdź, czy opcja Sygnały audio jest ustawiona na Wł.

    Dźwięk rozpoczęcia/zakończenia nagrywania nie rozlega się, gdy aparat jest podłączony do urządzenia HDMI, a opcja Wyj. audio HDMI jest ustawiona na Wł.
    Po zmianie ustawienia Wyj. audio HDMI na Wył. dźwięk rozpoczęcia/zakończenia nagrywania stanie się słyszalny, wyłączy się natomiast reprodukcja dźwięku na podłączone urządzenie HDMI.

    UWAGA: Dostępność poszczególnych funkcji zależy od modelu