Identyfikator artykułu : 00078925 / Ostatnia modyfikacja : 16.04.2019Drukowanie

Błąd: Kiedy używany jest iPhone z systemem iOS6 lub nowszym, pojawia się komunikat [Could not copy any selected content.] (Nie udało się skopiować wybranych treści) lub [Could not obtain image.] (Nie udało się uzyskać obrazu).

  WAŻNE: W urządzeniu mobilnym musi być zainstalowana aplikacja PlayMemories Mobile. Szczegółowe informacje są podane na stronie pomocy technicznej PlayMemories Mobile:

  https://www.sony.net/pmm/

  Ten błąd może wystąpić w urządzeniach z systemem iOS (w wersji iOS6 lub nowszej), jeśli ograniczony został dostęp do aplikacji Zdjęcia. Normalnie jego przyczyną jest wybór ustawienia Nie zezwalaj podczas konfiguracji aplikacji PlayMemories Mobile, ponieważ ustawienie to uniemożliwia kopiowanie obrazów.

  Obraz

  Aby rozwiązać ten problem, wykonaj czynności opisane poniżej.

  1. Wyświetl na urządzeniu mobilnym ekran Ustawienia.
  2. Wybierz opcję Prywatność.
  3. Wybierz opcję Zdjęcia.
  4. Zmień ustawienie opcji PlayMemories na Włącz.

  Po wykonaniu powyższych zmian komunikat o błędzie powinien zniknąć i możliwe stanie się kopiowanie obrazów.