Identyfikator artykułu : 00163124 / Ostatnia modyfikacja : 20.03.2018Drukowanie

Pilot Live-View nie łączy się z kamerą i pojawia się kod błędu 03-01

  Błąd: Kod 03-01 pojawia się po wyłączeniu się kamery pozostającej wcześniej w trybie czuwania oraz gdy kamera przez pewien pozostaje bezczynna.

  Obraz

  If this error is displayed, you need to perform the connection operation on the camera. Perform the operation in accordance with the following procedure.

  UWAGI:

  • Jeśli kamera Action Cam wyłącza się, zanim połączy się z siecią bezprzewodową, należy zmienić ustawienie funkcji Auto Power Off (Automatyczne wyłączanie) na Off (Wył.)
  • Pobierz i zainstaluj najnowsze wersje wewnętrznego oprogramowania kamery i pilota Live-View.
  1. Kiedy pojawi się komunikat o błędzie, naciśnij przycisk REC/ENTER na pilocie Live-View, aby wyświetlić nazwę SSID sieci kamery.

   UWAGI:

   • Jeśli nazwa SSID sieci kamery nie pojawia się, wyłącz kamerę, po czym włącz ją z powrotem i umieść blisko pilota Live-View.
   • Upewnij się, że w lewym górnym rogu ekranu kamery Action Cam widać ikonę Wi-Fi. Obraz
     
  2. Jeśli wyświetlany jest ekran pokazany poniżej, należy spróbować użyć funkcji połączenia w kamerze. Obraz

    
   • DSC-QX10, DSX-QX100: Wciśnij i przytrzymaj przycisk spustu migawki.
   • DSC-QX30, ILCE-QX1, HDR-AZ1: Wciśnij i przytrzymaj przycisk Wi-Fi.
   • HDR-AS15, HDR-AS30V, HDR-AS100V, HDR-AS200V, FDR-X1000V:
    When ACPT? Kiedy na ekranie kamery pojawi się komunikat ACPT?, naciśnij przycisk REC/ENTER na kamerze.

   • FDR-X3000, HDR-AS300, HDR-AS50:
    Jeśli na ekranie widać wskazanie Obraz, przyciskiem W GÓRĘ lub W DÓŁ wskaż opcję OK, po czym naciśnij przycisk REC/ENTER.

   • Inne kamery Action Cam: When ACPT? Kiedy na ekranie kamery pojawi się komunikat ACPT?, naciśnij przycisk REC/ENTER na kamerze.

  Jeśli wykonanie powyższych czynności nie rozwiąże problemu, niezbędne może być dalsze  rozwiązywanie problemów  may be required.