Identyfikator artykułu : 00107080 / Ostatnia modyfikacja : 30.01.2017Drukowanie

Wyświetlany jest komunikat "Turn the power off and on again" (Wyłącz i włącz aparat).

    Aparat Cyber-shot może zostać uszkodzony, jeśli na siłę zostanie do niego podłączony obiektyw lub jeśli do mechanizmu obiektywu dostanie się ciało obce. W takim wypadku wyświetlany może być komunikat Turn the power off and on again (Wyłącz i włącz aparat).

    Jeśli do tego dojdzie, wyłączenie i włączenie aparatu powinno rozwiązać problem.

    UWAGA: Jeśli komunikat błędu wciąż będzie wyświetlany, zresetuj  aparat.

    Jeżeli problem nie został rozwiązany, produkt może wymagać naprawy.
    Aby uzyskać dodatkową pomoc, skontaktuj się z nami.