Identyfikator artykułu : 00088061 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Podczas odświeżania treści internetowych pojawia się komunikat o treści: Serious Error 5006 Contact Sony [Poważny błąd 5006. Skontaktować się z firmą Sony]

  Przeważnie ten błąd oznacza, że jakość połączenia internetowego jest niska lub procedura odświeżania treści internetowych nie została zakończona pomyślnie.

  Aby rozwiązać ten problem, należy postępować zgodnie z poniższą procedurą. Ponieważ każdy z tych etapów stanowi potencjalne rozwiązanie problemu, należy sprawdzić stan połączenia po wykonaniu każdego z nich.

  • W przypadku korzystania z mostu Linksys WET610N upewnić się, że zostało pobrane najnowsze oprogramowanie wbudowane mostu, poza wykonaniem poniższych czynności. Więcej informacji znajduje się na oficjalnej stronie internetowej firmy Linksys.
  • Odświeżyć treści internetowe, naciskając przycisk HOME [Ekran główny] na dostarczonym pilocie, następnie za pomocą przycisków strzałek wybrać kolejno opcje Network [Sieć] > Refresh Internet Content [Odświeżanie treści internetowych].
   • Jeśli problem występuje nadal, wybrać opcję Retry [Ponów próbę] lub ponownie przeprowadzić procedurę odświeżania treści internetowych.

  Jeśli problem występuje nadal, przejść do wykonania następujących czynności, aby rozwiązać problem z połączeniem internetowym.

  1. Upewnić się, że połączenie z Internetem za pośrednictwem routera przewodowego, mostu bezprzewodowego lub bezprzewodowego adaptera do gier wideo jest aktywne.
  2. Zresetować takie urządzenia sieciowe, jak modem kablowy, router przewodowy/bezprzewodowy, wyłączając i włączając je, po czym ponownie przeprowadzić procedurę odświeżania treści internetowych.
   W przypadku korzystania z mostu Linksys WET610N zresetować go za pomocą szpilki, przytrzymując przycisk Reset [Zresetuj] przez 5 sekund.
  3. W przypadku korzystania z połączenia bezprzewodowego spróbować połączyć się za pomocą połączenia przewodowego lub wykonać dodatkową procedurę rozwiązywania problemów  w przypadku połączenia bezprzewodowego. 
  4. Upewnić się, że szybkość połączenia internetowego odpowiada wartości zalecanej wynoszącej 2,5 Mb/s w przypadku materiałów o standardowej rozdzielczości (SD) i 10 Mb/s w przypadku materiałów o wysokiej rozdzielczości (HD).
  5. Wykonać test jakości usługi, sprawdzając prędkość opóźnienia w przesyłaniu pakietów (ping), wartość jitter, wartość utraty pakietów za pomocą narzędzia kontroli prędkości sieci internetowej .
   • Prędkość opóźnienia w przesyłaniu pakietów (ping) powinna być niższa niż 30 ms
   • Wartość jitter powinna być mniejsza niż 3 ms
   • Wartość utraty pakietów powinna wynosić 0

  UWAGA: Aby sprawdzić szybkość połączenia internetowego, należy odłączyć kabel sieci LAN z tylnej części internetowego urządzenia wideo i podłączyć go do komputera. Aby uzyskać pomoc lub odpowiedzi na pytania dotyczące narzędzi wymaganych do sprawdzenia szybkości połączenia internetowego w komputerze, należy skontaktować się z producentem komputera lub dostawcą usług internetowych.

  Jeśli problem występuje nadal, możliwe, że serwer nie działa poprawnie lub w tym czasie jest przeprowadzana konserwacja serwera. Należy poczekać chwilę i odświeżyć treści internetowe po jakimś czasie.

  W ostateczności można zresetować telewizor  do ustawień fabrycznych. OSTRZEŻENIE: Zresetowanie spowoduje usunięcie wszelkich niestandardowych ustawień, które wcześniej zmodyfikowano, w związku z czym zaistnieje konieczność przeprowadzenia konfiguracji od początku. Aby w pełni zresetować telewizor może być koniencze wykonanie do trzech prób resetowania.