Identyfikator artykułu : 00095883 / Ostatnia modyfikacja : 27.06.2017Drukowanie

Podczas próby uzyskania dostępu do treści internetowych wyświetla się błąd 6001

    Błąd 6001 wyświetla się, gdy występuje zakłócenie w korzystaniu z usługi internetowej lub utracono połączenie z Internetem.

    Należy sprawdzić połączenie między telewizorem a routerem/modemem. Zapoznać się z artykułem Żadna usługa Bravia Internet Video nie jest dostępna lub nie ma połączenia z Internetem  w celu uzyskania informacji na temat zaawansowanego rozwiązywania problemów.

    Upewnić się, że szybkość połączenia z Internetem osiąga poziom 2,5 Mb. Szczegółowe informacje można znaleźć w artykule:  Sprawdzenie szybkości połączenia internetowego.

     

    Problemu nadal nie udało się rozwiązać? Z uwagi na występowanie problemu z połączeniem internetowym kontakt z firmą Sony jest bezcelowy. Zamiast tego należy skontaktować się bezpośrednio z dostawcą usług internetowych.