Identyfikator artykułu : 00095745 / Ostatnia modyfikacja : 10.05.2017Drukowanie

Jak rozwiązać problem 1106, który wyświetla się podczas próby uzyskania dostępu do internetowych treści wideo?

  Ten błąd wskazuje, że serwer DNS nie jest w stanie uzyskać połączenia. W takim wypadku wyświetli się jeden z następujących błędów:

  • Podczas odświeżania treści internetowych: „A network error has occurred "Error 1106''” [Wystąpił błąd sieciowy — Błąd 1106]
  • Podczas korzystania z aplikacji You Tube: „The service cannot be accessed at this time.” [W tej chwili serwis jest niedostępny]
  • Podczas korzystania z pozostałych aplikacji sieciowych: „A network error has occurred.” [Wystąpił błąd sieciowy]

   

  Aby rozwiązać ten problem, należy sprawdzić połączenie z Internetem, naciskając przycisk Home [Strona główna] lub Menu na dostarczonym pilocie i wybierając kolejno opcje Settings [Ustawienia] > Network [Sieć] > Network Settings [Ustawienia sieciowe]/Network Set-up [Konfiguracja sieci] > View Network Status [Przegląd stanu sieci] > Check Connection [Sprawdzanie połączenia].

  Jeśli błąd wyświetla się nadal, należy podjąć kolejne działania.

  1. Wyłączyć zasilanie routera lub modemu na 1 minutę, a następnie ponownie je włączyć. WAŻNE: Po wyłączeniu i ponownym włączeniu zaczekać przynajmniej 5 minut, zanim sprawdzony zostanie stan połączenia z Internetem.
  2. Odłączyć przewód zasilania telewizora na 1 minutę i ponownie go podłączyć.
  3. Powtórzyć wybór funkcji Network Setup [Konfiguracja sieci]. Podczas przeprowadzania procesu Network Setup [Konfiguracja sieci] sprawdzane jest połączenie z Internetem. Ponadto problemy związane z przestarzałymi lub niedokładnymi adresami IP zostaną rozwiązane.
  4. Zmienić domyślny serwer DNS na publiczny serwer DNS .