Identyfikator artykułu : 00086295 / Ostatnia modyfikacja : 27.06.2014Drukowanie

Odtwarzanie zostało przerwane i pojawił się komunikat „check ISP” [Sprawdź połączenie internetowe] podczas strumieniowego przesyłania internetowych treści wideo

    Odtwarzanie zostało przerwane i pojawił się komunikat „Please check to ISP” [Sprawdź połączenie internetowe] podczas strumieniowego przesyłania internetowych treści wideo, gdy szybkość połączenia sieciowego jest niska.

    W celu rozwiązania problemu należy podjąć poniższe czynności.

    1. W przypadku korzystania z połączenia bezprzewodowego, należy przemieścić bezprzewodowy punkt dostępu bliżej odtwarzacza w celu uzyskania lepszej jakości sygnału lub, jeśli to możliwe, podłączyć odtwarzacz za pomocą przewodowego połączenia LAN.

    2. Jeśli komunikat pojawia się nadal, należy zresetować modem lub router szerokopasmowy.

    3. Jeśli szybkość utrzymuje się na nietypowo niskim poziomie, należy skontaktować się z dostawcą usług internetowych w celu sprawdzenia połączenia internetowego.