Identyfikator artykułu : 00164857 / Ostatnia modyfikacja : 16.02.2023Drukowanie

Brak jednego lub większej liczby internetowych kanałów wideo

  UWAGA: Jeśli do wykonania jakiejś czynności opisanej w tym artykule konieczne są informacje dotyczące konkretnego modelu urządzenia, należy je odszukać w instrukcji obsługi dostarczonej z produktem.

  Oferta kanałów, aplikacji i stacji takich jak Netflix (filmy), YouTube (filmy) lub Slacker (radio), dostępnych z urządzenia z funkcją wideo internetowego, może się zmieniać w sposób losowy. Niemniej jednak, aby uniknąć problemów z pomijaniem dostępnych kanałów, należy sprawdzić, czy w urządzeniu jest zainstalowana najnowsza wersja wewnętrznego oprogramowania.

  Inną przyczyną zniknięcia internetowej aplikacji wideo z menu urządzenia z funkcją wideo internetowego może być zmiana ustawień Internetu. Ustawienia Internetu mogą się zmienić z następujących powodów:

  • Urządzenie z funkcją wideo internetowego jest używane w innym kraju lub regionie. Internetowe aplikacje wideo są przystosowane do pracy w określonych regionach i mogą nie działać w innych krajach lub regionach.
  • Ustawienia sieci IP mogą być zmienione przez dostawcę Internetu (ISP). W takim przypadku konieczne może być zresetowanie sprzętu sieciowego i ponowne skonfigurowanie sieci w menu urządzenia z funkcją wideo internetowego.
  • Zmienił się dostawca Internetu (ISP). Nawet jeśli sprzęt sieciowy pozostał bez zmian, konieczne może być zresetowanie sprzętu sieciowego i ponowne skonfigurowanie sieci w menu urządzenia z funkcją wideo internetowego.

  Jeżeli nadal brakuje internetowych stacji wideo lub aplikacji, które powinny się pojawić, należy spróbować rozwiązać problem, wykonując następujące, dodatkowe czynności:

  WAŻNE:

  1. Please perform the Software Update  aby uzyskać najnowsze oprogramowanie.

   UWAGA: Jeśli najnowsze oprogramowanie jest już zainstalowane, pojawi się komunikat No updates available (Brak aktualizacji) lub The most current update is being used (Używana jest najnowsza aktualizacja).

  2. Z menu urządzenia z funkcją wideo internetowego wybierz opcję Refresh Internet Content (Odśwież zawartość internetową).

   UWAGA
   :
   • Wykonanie tej czynności nie jest wymagane w telewizorze z platformą Android TV.
   • Aby użyć funkcji Odśwież zawartość internetową w odtwarzaczu Blu-ray, wykonaj następujące czynności dodatkowe:
    1. Wybierz opcję Setup (Konfiguracja).
    2. Wybierz opcję Resetting (Resetowanie).
    3. Wybierz opcję Initialise Personal Information (Inicjalizuj informacje osobiste).
    4. Wybierz opcję OK.
  3. Zresetuj modem i router.
  4. Powtórz procedurę odświeżania zawartości internetowej.
   UWAGA: Wykonanie tej czynności nie jest wymagane w telewizorze Sony z platformą Android TV.
  5. Przywróć ustawienia fabryczne urządzenia z funkcją wideo internetowego.

  UWAGI: