Identyfikator artykułu : 00164857 / Ostatnia modyfikacja : 19.05.2017

Brak jednego lub większej liczby internetowych kanałów wideo

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

UWAGA: Jeśli do wykonania jakiejś czynności opisanej w tym artykule konieczne są informacje dotyczące konkretnego modelu urządzenia, należy je odszukać w instrukcji obsługi dostarczonej z produktem.

Oferta kanałów, aplikacji i stacji takich jak Netflix (filmy), YouTube (filmy) lub Slacker (radio), dostępnych z urządzenia z funkcją wideo internetowego, może się zmieniać w sposób losowy. Niemniej jednak, aby uniknąć problemów z pomijaniem dostępnych kanałów, należy sprawdzić, czy w urządzeniu jest zainstalowana najnowsza wersja wewnętrznego oprogramowania.

Inną przyczyną zniknięcia internetowej aplikacji wideo z menu urządzenia z funkcją wideo internetowego może być zmiana ustawień Internetu. Ustawienia Internetu mogą się zmienić z następujących powodów:

 • Urządzenie z funkcją wideo internetowego jest używane w innym kraju lub regionie. Internetowe aplikacje wideo są przystosowane do pracy w określonych regionach i mogą nie działać w innych krajach lub regionach.
 • Ustawienia sieci IP mogą być zmienione przez dostawcę Internetu (ISP). W takim przypadku konieczne może być zresetowanie sprzętu sieciowego i ponowne skonfigurowanie sieci w menu urządzenia z funkcją wideo internetowego.
 • Zmienił się dostawca Internetu (ISP). Nawet jeśli sprzęt sieciowy pozostał bez zmian, konieczne może być zresetowanie sprzętu sieciowego i ponowne skonfigurowanie sieci w menu urządzenia z funkcją wideo internetowego.

Jeżeli nadal brakuje internetowych stacji wideo lub aplikacji, które powinny się pojawić, należy spróbować rozwiązać problem, wykonując następujące, dodatkowe czynności:

WAŻNE:

 1. Please perform the Software Update  aby uzyskać najnowsze oprogramowanie.

  UWAGA: Jeśli najnowsze oprogramowanie jest już zainstalowane, pojawi się komunikat No updates available (Brak aktualizacji) lub The most current update is being used (Używana jest najnowsza aktualizacja).

 2. Z menu urządzenia z funkcją wideo internetowego wybierz opcję Refresh Internet Content (Odśwież zawartość internetową).

  UWAGA
  :
  • Wykonanie tej czynności nie jest wymagane w telewizorze z platformą Android TV.
  • Aby użyć funkcji Odśwież zawartość internetową w odtwarzaczu Blu-ray, wykonaj następujące czynności dodatkowe:
   1. Wybierz opcję Setup (Konfiguracja).
   2. Wybierz opcję Resetting (Resetowanie).
   3. Wybierz opcję Initialise Personal Information (Inicjalizuj informacje osobiste).
   4. Wybierz opcję OK.
 3. Zresetuj modem i router.
 4. Powtórz procedurę odświeżania zawartości internetowej.
  UWAGA: Wykonanie tej czynności nie jest wymagane w telewizorze Sony z platformą Android TV.
 5. Przywróć ustawienia fabryczne urządzenia z funkcją wideo internetowego.

UWAGI: