Identyfikator artykułu : 00176805 / Ostatnia modyfikacja : 25.05.2022Drukowanie

Czy ten odtwarzacz Blu-ray Disc odtwarza materiały wideo 4K z serwisów internetowych?

  WAŻNE: Niniejszy artykuł dotyczy określonych produktów.
  Prosimy o zapoznanie się z zamieszczoną na końcu artykułu sekcją „Produkty i kategorie związane z tym artykułem”.

  Informacje o obsłudze materiałów wideo 4K z serwisów internetowych zamieszczono w poniższej tabeli.

  Legenda:
  ✓ : Zgodność
  - : Brak zgodności

  Materiały wideo 4K z Internetu Model
  UBP-X800
  UBP-UX80
  UBP-X1000ES
  UBP-X700
  UBP-UX70
  Netflix
  YouTube
  Vudu
  Amazon