Identyfikator artykułu : 00176805 / Ostatnia modyfikacja : 01.02.2018

Czy ten odtwarzacz Blu-ray Disc odtwarza materiały wideo 4K z serwisów internetowych?

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

WAŻNE: Niniejszy artykuł dotyczy określonych produktów.
Prosimy o zapoznanie się z zamieszczoną na końcu artykułu sekcją „Produkty i kategorie związane z tym artykułem”.

Informacje o obsłudze materiałów wideo 4K z serwisów internetowych zamieszczono w poniższej tabeli.

Legenda:
✓ : Zgodność
- : Brak zgodności

Materiały wideo 4K z Internetu Model
UBP-X800
UBP-UX80
UBP-X1000ES
UBP-X700
UBP-UX70
Netflix
YouTube
Vudu
Amazon