Identyfikator artykułu : 00119343 / Ostatnia modyfikacja : 05.04.2018

Czy odtwarzacz Blu-ray Disc obsługuje pliki z napisami podczas odtwarzania wideo z urządzeń zewnętrznych?

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Tak. Odtwarzacz Blu-ray Disc obsługuje pliki z napisami podczas odtwarzania wideo z urządzeń zewnętrznych, takich jak dyski USB flash, zewnętrzne dyski twarde itd.
Napisy nie są obsługiwane przez DLNA.

Aby jednak wyświetlić napisy, upewnij się, że:

 • Plik wideo i odpowiedni plik z napisami znajdują się w tym samym folderze
 • Oba pliki mają taką samą nazwę (z wyjątkiem rozszerzenia). Na przykład:
  • Plik wideo: MyFavouriteMovie.avi
  • Plik z napisami: MyFavouriteMovie.srt

Poniżej znajduje się lista obsługiwanych formatów plików z napisami:

 • SubRip (*.srt)
 • MicroDVD (*.sub)
 • SubViewer 2.0 (*.sub)
 • DVD Subtitle System (*.txt)
 • MAC DVD Studio Pro (*.txt)
 • TMPlayer (*.txt)
 • SAMI Captioning (*.smi), mimo że funkcja zmiany napisów nie jest obsługiwana — używa się napisów według ustawień domyślnych
 • SubStation Alpha (*.ssa)
 • Advanced SubStation Alpha (*.ass)

UWAGA: Nie można zmieniać plików z napisami znajdujących się w tym samym folderze. Załadować można tylko plik z napisami o takiej samej nazwie jak nazwa pliku wideo. Jeśli w folderze znajduje się kilka plików z napisami o takiej samej nazwie, ale innym rozszerzeniu, odtwarzacz wybierze jeden z nich.

Odtwarzacz Sony Blu-ray Disc obsługuje niżej wymienione formaty plików wideo.

Kodek

Pojemnik 

Rozszerzenie 

Z funkcją audio

MPEG-1 Video*1 PS .mpg, .mpeg Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
MKV .mkv Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MPEG-2 Video*2 PS*3 .mpg, .mpeg Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG
TS*4 .m2ts, .mts Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV*1 .mkv Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Xvid AVI .avi Dolby Digital, LPCM, WMA9, MP3
MKV .mkv Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MPEG4/AVC*5 MKV*1 .mkv Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
MP4*1 .mp4, .m4v AAC
TS*1 .m2ts, .mts Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
Quick Time*6 .mov Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
FLV*6 .flv, .f4v LPCM, AAC, MP3
3gpp/3gpp2*6 .3gp, .3g2, .3gpp, .3gp2 AAC
VC1*1 TS .m2ts, .mts Dolby Digital, DTS, LPCM, MPEG, AAC
MKV .mkv Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
WMV9*1*7 ASF .wmv, .asf WMA9, WMA 10 Pro
MKV .mkv Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3, Vorbis
Motion JPEG*6 Quick Time .mov Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3
AVI .avi

Dolby Digital, LPCM, AAC, MP3

 

Format

AVCHD (wer. 2.0)*1*8*9*10

*1 Odtwarzacz może nie odtworzyć plików w takim formacie na serwerze DLNA (tylko BDP-S5500/S4500)
*2 Odtwarzacz może odtwarzać tylko wideo o standardowej rozdzielczości na serwerze DLNA (tylko BDP-S5500/S4500)
*3 Odtwarzacz nie odtwarza plików w formacie DTS na serwerze DLNA (tylko BDP-S5500/S4500)
*4 Odtwarzacz może jedynie odtwarzać pliki w formacie Dolby Digital na serwerze DLNA (tylko BDP-S5500/S4500)
*5 Odtwarzacz może obsługiwać kodowanie AVC do poziomu 4.1
*6 Odtwarzacz nie odtwarza plików w takim formacie na serwerze DLNA (tylko BDP-S5500/S4500)
*7 Odtwarzacz może obsługiwać kodowanie WMV9 do profilu Advanced (Zaawansowany)
*8 Odtwarzacz odtwarza wideo z prędkością do 60 kl./s
*9 Odtwarzacz odtwarza pliki w formacie AVCHD, które są nagrane na cyfrowej kamerze wideo itp. Dysk w formacie AVCHD nie będzie się odtwarzał, jeśli nie został prawidłowo sfinalizowany
*10 Odtwarzacz może odtwarzać tylko pliki w formacie AVCHD 3D (tylko BDP-S5500/S4500)