Identyfikator artykułu : 00141066 / Ostatnia modyfikacja : 18.12.2018

Klawiatura ekranowa nie pojawia się nawet po wybraniu pola tekstowego

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Klawiatura ekranowa może się nie pojawić, jeśli z telewizorem połączone są odbiorniki korzystające z sieci Wi-Fi, np. myszy bezprzewodowe.

Należy spróbować odłączyć od telewizora wszystkie odbiorniki korzystające z sieci Wi-Fi.