Identyfikator artykułu : 00141209 / Ostatnia modyfikacja : 18.12.2018

Jak uzyskać dostęp do przeglądarki internetowej (Vewd) i korzystać z niej w telewizorze Sony z systemem Android TV?

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

WAŻNE:


Informacja o przeglądarce Vewd TV

Informacje ogólne

Uzyskiwanie dostępu i sposób użycia

Wideoporadnik

Szczegółową instrukcję zawiera poniższy materiał filmowy.

Tematy omawiane na filmie:

 • 00:36 – 1. Uruchamianie przeglądarki Vewd TV
 • 01:23 – 2. Przemieszczanie kursora i wybieranie żądanego elementu
 • 02:49 – 3. Przewijanie zawartości ekranu
 • 03:20 – 4. Wprowadzanie tekstu
 • 03:57 – 5. Wyszukiwanie z użyciem słów kluczowych / Wprowadzanie adresu URL
 • 04:55 – 6. Kończenie pracy przeglądarki Vewd TV

 

UWAGA:


Ekran przeglądania i pasek menu

ekran przeglądania

[A]: Pasek menu
[B]: Ekran przeglądania

Wyświetlanie paska menu
Naciśnij przycisk przycisk menu w górnej części ekranu, aby rozwinąć obszar menu.

UWAGA: Jeśli pasek menu nie jest wyświetlany (automatycznie się chowa), przewiń zawartość strony do góry (do początku), po czym przemieść kursor w górę. Pasek menu pojawi się.

wyświetlanie paska menu

Ilustracja paska menu

pasek menu

 

[A] Historia: Można zarządzać historią przeglądania
[B] Karty: Można dodawać nowe karty
[C] Zakładki: Można zarządzać zakładkami
[D] Poprzednia: Powrót do poprzedniej strony
[E] Następna: Przejście do następnej strony
[F] Odśwież: Ponowne wczytanie zawartości strony
[G] Pasek adresu: Można wprowadzić słowo kluczowe wyszukiwania lub adres URL
[H] Przycisk przycisk menu: Rozwijanie obszaru menu
[I] Przycisk speed dial: Otwieranie menu Speed Dial
[J] Przycisk Przycisk Opera: Otwieranie okna innych ustawień


Jak używać pilota na podczerwień / pilota z panelem dotykowym

Do przeglądania Internetu można używać dostarczonego w zestawie pilota na podczerwień / pilota z panelem dotykowym (do modelu z 2015 r.).
UWAGA: Pilot z panelem dotykowym jest dostarczany w zestawie tylko z niektórymi modelami telewizorów i w niektórych krajach/regionach. Pilot z panelem dotykowym można nabyć oddzielnie.

 • Pilot na podczerwień
  Do wskazywania żądanych elementów używaj przycisków w górę, w dół, w lewow prawo. Aby wybrać aktualnie wskazany element, naciśnij środek przycisku Enter. Aby przewinąć zawartość w żądanym kierunku, naciśnij i przytrzymaj przycisk w górę, w dół, w lewo lub w prawo.

  Pilot na podczerwień
 • Pilot z panelem dotykowym (do modeli z 2015 r. / sprzedawany oddzielnie)
  Wskaż żądany element, przesuwając palcem po panelu dotykowym. W celu wyboru elementu naciśnij panel dotykowy, aby rozległo się kliknięcie.

  pilot z panelem dotykowym

  Aby przewinąć zawartość ekranu, przesuń palcem w górę / w dół wzdłuż prawego brzegu panelu dotykowego.

  przewijanie pilotem z panelem dotykowym

  UWAGA: Informacje o parowaniu pilota z panelem dotykowym i telewizora zawiera następujący artykuł:
  Nowo kupiony pilot z panelem dotykowym nie działa. / Stale odtwarzana jest animacja przedstawiająca pilot z panelem dotykowym.

 


Uruchamianie i kończenie pracy przeglądarki Vewd TV

Uruchamianie przeglądarki

 1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
 2. Z kategorii Aplikacje wybierz opcję Przeglądarka internetowa.
  menu główne

Kończenie pracy przeglądarki

 1. Przemieść kursor do paska menu i wskaż przycisk.
  UWAGA: Jeśli pasek menu nie jest wyświetlany (automatycznie się chowa), przewiń zawartość strony do góry (do początku), po czym przemieść kursor w górę. Pasek menu pojawi się.
 2. Naciśnij przycisk Enter na pilocie. (Jeśli używasz pilota z panelem dotykowym, naciśnij panel dotykowy, aby rozległo się kliknięcie.)
 3. Wybierz opcję Exit Vewd TV Browser (Zakończ pracę przeglądarki Vewd TV).
 4. W kolejnym oknie wybierz opcję OK.
  kończenie pracy 

Wprowadzanie tekstu / Wyszukiwanie / Wprowadzanie adresu URL

ekran przeglądania

[A]: Pasek adresu
[B]: Miejsce na tekst
[C]: Klawiatura ekranowa
[D]: Przycisk GO (Idź)

UWAGA: Aby zamknąć klawiaturę ekranową, naciśnij przycisk BACK na pilocie.

 • Wprowadzanie tekstu
  Do wprowadzania tekstu służy klawiatura ekranowa. Aby wyświetlić klawiaturę ekranową, wykonaj poniższe czynności.

  1. Przemieść kursor do miejsca na tekst, na przykład pola tekstowego.
  2. Naciśnij przycisk Enter na pilocie (lub naciśnij panel dotykowy, aby rozległo się kliknięcie).
 • Wyszukiwanie / Wprowadzanie adresu URL
  Wyszukując słowa kluczowe lub bezpośrednio wpisując adres URL w pasku adresu, można wyświetlić dowolną stronę internetową.

  1. Przemieść kursor do paska menu i wskaż pasek adresu.
   UWAGA: Jeśli pasek menu nie jest wyświetlany (automatycznie się chowa), przewiń zawartość strony do góry (do początku), po czym przemieść kursor w górę. Pasek menu pojawi się.
  2. Po wskazaniu paska adresu naciśnij przycisk Enter na pilocie (lub naciśnij panel dotykowy, aby rozległo się kliknięcie).
  3. Po wyświetleniu klawiatury ekranowej wpisz wyszukiwaną frazę lub żądany adres internetowy, po czym wybierz opcję GO (Idź).

Obsługa telewizora przy użyciu funkcji wyszukiwania głosowego (tylko piloty z przyciskiem głos)
Jeśli pilot jest wyposażony w odpowiedni przycisk, naciśnij go i mów do mikrofonu wbudowanego w pilot. Informacje o funkcji wyszukiwania głosowego zawiera następujący artykuł:
Jak korzystać z funkcji wyszukiwania głosowego?


Użycie funkcji Historii / Kart / Zakładek

Można używać funkcji Historii, Kart i Zakładek.
Przemieść kursor do paska menu i naciśnij przycisk przycisk menu, aby rozwinąć obszar menu.
UWAGA: Jeśli pasek menu nie jest wyświetlany (automatycznie się chowa), przewiń zawartość strony do góry (do początku), po czym przemieść kursor w górę. Pasek menu pojawi się.

 • Zarządzanie historią przeglądania
  Można wyświetlić stronę internetową, wybierając ją z historii przeglądania. Dodatkowo można wyczyścić historię.

  Historia

  [A]: Historia przeglądania
  [B]: Wyczyść historię

  UWAGA:

  • Funkcja czyszczenia historii powoduje wyczyszczenie całej historii przeglądania. Nie można usuwać poszczególnych elementów historii.
  • Historię przeglądania można również wyczyścić, wykonując poniższe czynności.
   1. Wskaż i wybierz przycisk Przycisk Operana pasku menu.
   2. Wybierz opcję Ustawienia.
   3. Wybierz opcję Wyczyść historię.
 • Korzystanie z funkcji kart
  Przeglądając Internet, można przełączać się między różnymi kartami.

  Historia

  [A]: Karty
  [B]: Nowa karta
  [C]: Zamykanie obecnej karty

 • Zarządzanie zakładkami
  Można zapisywać wybrane lub ulubione strony internetowe w zakładkach, a następnie szybko je wybierać.

  Historia

  [A]: Lista zakładek
  [B]: Edycja zakładek
  [C]: Dodawanie do zakładek

  Edycja zakładek
  Można zmieniać kolejność elementów na liście zakładek i kasować niepotrzebne zakładki.

  Dodawanie zakładek

  1. Wczytaj stronę, którą chcesz zarejestrować w menu Bookmarks (Zakładki).
  2. Przemieść kursor do paska menu i naciśnij przycisk przycisk menu, aby rozwinąć obszar menu.
   UWAGA: Jeśli pasek menu nie jest wyświetlany (automatycznie się chowa), przewiń zawartość strony do góry (do początku), po czym przemieść kursor w górę. Pasek menu pojawi się.
  3. Wybierz ikonę [C] Dodaj do zakładek.
  4. Po wyświetleniu poniższego ekranu wybierz OK.
   dodawanie zakładek 

Użycie funkcji Speed Dial zamiast ustawienia strony głównej

Przeglądarka Vewd TV nie ma ustawienia strony głównej. Jako jej alternatywy można użyć funkcji Speed Dial. Informacje o funkcji Speed Dial zawiera następujący artykuł:
Czy przeglądarka internetowa Vewd pozwala zdefiniować stronę pojawiającą się jako strona główna?


Powiększanie zawartości ekranu

Można wybrać żądany poziom powiększenia.

 1. Przemieść kursor do paska menu i wybierz przycisk Przycisk Opera.
 2. Wybierz opcję Ustawienia.
 3. Wybierz odpowiedni stopień powiększenia.