Identyfikator artykułu : 00142707 / Ostatnia modyfikacja : 05.03.2023Drukowanie

Jak uzyskać dostęp do przeglądarki internetowej i korzystać z niej w telewizorze

  WAŻNE:

  • Upewnij się, że telewizor ma dostęp do Internetu za pomocą połączenia przewodowego lub bezprzewodowego przed przystąpieniem do dalszych działań.
  • W niektórych telewizorach z serii R5xxC przeglądarka może być niedostępna nawet po połączeniu z Internetem.
  • To rozwiązanie stosuje się wyłącznie do telewizorów Sony z przeglądarką internetową. Proszę sprawdzić stronę specyfikacji telewizora.

  UWAGA: Dodatkowe informacje na temat korzystania z przeglądarki internetowej Opera w telewizorze z systemem Android  są dostępne.

  Uzyskiwanie dostępu do przeglądarki internetowej:

  1. Naciśnij przycisk HOME lub MENU.
  2. Wybierz opcję Apps lub Applications (Aplikacje).

   UWAGA: Jeśli nie wyświetli się przeglądarka internetowa, wybierz opcję All Apps lub All Applications (Wszystkie aplikacje), a następnie wybierz opcję Internet Browser (Przeglądarka internetowa).

  3. Wybierz opcję Internet Browser (Przeglądarka internetowa).

  4. Naciśnij przycisk Select (Wybierz).

  Po zakończeniu korzystania z przeglądarki naciśnij przycisk MENU lub HOME w celu jej zamknięcia.

  Wprowadzanie adresu URL:

  Wykonaj poniższe instrukcję, aby otworzyć stronę internetową.

  Gdy u góry ekranu przeglądarki wyświetli się pasek adresu

  1. Przejdź do paska adresu za pomocą przycisków strzałki na pilocie, a następnie naciśnij przycisk Select (Wybierz).
  2. W menu Option (Opcja) wybierz Enter URL (Wprowadź URL).

   UWAGA: Pole tekstowe z klawiaturą wyświetli się na ekranie telewizora.

  3. Wpisz adres URL, używając pilota pokazanego na ekranie telewizora.
  4. Po wprowadzeniu adresu URL wybierz Enter.

   Pasek adresu

   UWAGA: Ilustracja powyżej prezentuje pasek adresu.

  Gdy u góry ekranu przeglądarki nie wyświetli się pasek adresu

  1. Na pilocie naciśnij przycisk OPTION (OPCJA).
  2. W menu Option (Opcja) wybierz Enter URL (Wprowadź URL).
  3. Wpisz adres URL, używając pilota pokazanego na ekranie telewizora.
  4. Po wprowadzeniu adresu URL wybierz Enter.

  Klikanie lub wybieranie elementów na stronach internetowych:

  1. Wybierz jakiś element, przemieszczając kursor na ekranie telewizora za pomocą przycisków strzałek na pilocie.
  2. Po wybraniu odpowiedniego elementu naciśnij przycisk Select (Wybierz).

  Dodawanie zakładki:

  Wykonaj poniższe instrukcje, aby dodać zakładkę.

  Gdy opcja Show bookmarks (Pokaż zakładki) wyświetli się u góry ekranu przeglądarki

  1. Wybierz opcję Show bookmarks(Pokaż zakładki) za pomocą przycisków strzałki na pilocie, a następnie naciśnij przycisk Select (Wybierz).

   zakładki

   UWAGA: Ilustracje prezentuje ikonę Show bookmarks (Pokaż zakładki).

  2. Wybierz opcję Add Bookmark (Dodaj zakładkę), a następnie naciśnij przycisk Select (Wybierz).

  Gdy opcja Show bookmarks (Pokaż zakładki) nie wyświetli się u góry ekranu przeglądarki

  1. Na pilocie naciśnij przycisk OPTION (OPCJA).
  2. W menu OPTION (OPCJA) przewiń w dół i wybierz opcję Bookmark (Zakładka) lub Add Bookmark (Dodaj zakładkę).

   UWAGA: Po dodaniu zakładki ponowne naciśnięcie przycisku opcji spowoduje wyświetlenie polecenia Remove Bookmark lub Delete Bookmark (Usuń zakładkę) zamiast Add Bookmark (Dodaj zakładkę).

  3. Zakładki są przechowywane i dostępne w opcji Bookmark (Zakładka) w menu OPTION (OPCJA).

  UWAGI:

  • Gdy przeglądarka internetowa jest uruchamiana po raz pierwszy, wyświetla się witryna firmy Sony. Przy kolejnych uruchomieniach automatycznie wyświetla się ostatnia odwiedzona witryna.
  • Można dodać maksymalnie 30 zakładek.

  Wykonaj poniższe czynności, aby poruszać się po stronie lub przechodzić między stronami podczas przeglądania Internetu:

  1. Na pilocie naciśnij przycisk zielony, aby wrócić do poprzedniej strony, albo naciśnij przycisk żółty, aby przejść do następnej strony.
  2. Naciśnij przycisk czerwony, aby przewinąć w dół strony, albo niebieski, aby przewinąć w górę.

  Odświeżanie stron:

  Wykonaj poniższe instrukcje, aby odświeżyć stronę:

  Gdy u góry ekranu przeglądarki wyświetli się opcja Reload Current Page (Ponownie załaduj bieżącą stronę)
  Wybierz opcję Reload Current Page (Ponownie załaduj bieżącą stronę) za pomocą przycisku strzałki na pilocie, a następnie naciśnij przycisk Select (Wybierz).

  Gdy u góry ekranu przeglądarki nie wyświetli się opcja Reload Current Page (Ponownie załaduj bieżącą stronę)

  1. Naciśnij przycisk Options (Opcje).
  2. Wybierz opcję Refresh (Odśwież).
  3. Naciśnij przycisk Select (Wybierz).

  Zmiana wielkości czcionki:

  1. Na pilocie naciśnij przycisk OPTION (OPCJA).
  2. W menu Option (Opcja) wybierz Browser Settings (Ustawienia przeglądarki).
  3. Wybierz opcję Character size (Rozmiar znaków).
  4. Naciśnij strzałkę w górę lub strzałkę w dół, aby zmienić rozmiar znaków.

  Powiększanie:

  1. Na pilocie naciśnij przycisk OPTION (OPCJA).
  2. W menu Option (Opcja) wybierz Zoom (Powiększenie).
   UWAGA: Jeśli opcja Zoom (Powiększenie) nie wyświetla się w menu Option (Opcja), wybierz Browser Settings (Ustawienia przeglądarki) lub Show (Pokaż), a następnie wybierz opcję Zoom (Powiększenie).
  3. Wybierz Zoom In (Powiększ) lub Zoom Out (Pomniejsz).