Identyfikator artykułu : 00107019 / Ostatnia modyfikacja : 25.08.2017

Jak wejść na stronę WWW przy użyciu przeglądarki internetowej BRAVIA?

Produkty i kategorie związane z tym artykułem

Aby wejść na stronę WWW przy użyciu przeglądarki internetowej w telewizorze Bravia, wykonaj następujące kroki:

 1. Upewnij się, że dostęp do Internetu jest włączony i aktywny w opcji Network Set-up (Konfiguracja sieci). 
 2. Aby skonfigurować połączenie z Internetem, wybierz Settings (Ustawienia) → Network (Sieć) → Network Set-up (Konfiguracja sieci).
 3. Naciśnij przycisk HOME (Strona główna) i wybierz Application (Aplikacja) → Internet Browser (Przeglądarka internetowa). Otworzy się przeglądarka internetowa z domyślną stroną WWW.
 4. Aby przejść do innego adresu URL, naciśnij przycisk OPTION (Opcja) na pilocie.
 5. W menu OPTION (Opcja) wybierz URL entry (Wprowadzanie adresu URL).

  Obraz

 6. Wpisz w polu tekstowym URL, do którego chcesz przejść, następnie wybierz Enter.

  Obraz

 7. Strona się załaduje. Poczekaj chwilę, aż strona całkowicie się załaduje.