Identyfikator artykułu : 00342106 / Ostatnia modyfikacja : 10.05.2024Drukowanie

Podłączanie telewizora BRAVIA do Internetu

  Ten artykuł zawiera ogólne informacje o podłączaniu telewizora BRAVIA do Internetu, w tym o nawiązywaniu połączenia bezprzewodowego lub przewodowego, rozwiązywaniu problemów z łącznością, wybieraniu i instalowaniu aplikacji z Internetu oraz łączeniu się z przeglądarką internetową w telewizorze.


  Spis treści:


  Przed rozpoczęciem:

  • Jeśli chcesz bezprzewodowo połączyć telewizor BRAVIA z Internetem, upewnij się, że ma on wbudowane Wi-Fi lub jest urządzeniem Wi-Fi Ready.
  • Przy pierwszym włączeniu telewizora BRAVIA — zarówno po zakupie, jak i przywróceniu ustawień fabrycznych — rozpocznie się konfiguracja początkowa, podczas której można skonfigurować połączenie z Internetem.
  • Konfiguracja początkowa powinna rozpocząć się automatycznie. W przeciwnym razie możesz ją rozpocząć ręcznie, wykonując poniższe czynności.

  Wskazówka: Aby wskazać żądany element, naciskaj przyciski ze strzałkami na pilocie: (w górę), (w dół), (w lewo) i (w prawo). Aby wybrać wskazany element, naciśnij przycisk (ENTER).

  Jak ręcznie rozpocząć konfigurowanie telewizora

  Jak skonfigurować połączenie sieciowe w czasie konfiguracji początkowej


  Jak podłączyć telewizor do Internetu za pomocą łącza bezprzewodowego (Wi-Fi)

  Aby bezprzewodowo podłączyć telewizor BRAVIA do sieci Wi-Fi, wykonaj następujące czynności:

  Uwaga: Przed próbą podłączenia telewizora do Internetu należy skonfigurować router bezprzewodowy. Dalszych informacji należy szukać w instrukcji obsługi routera.

  1. Naciśnij przycisk HOME na pilocie.
  2. Wybierz w telewizorze opcję (Ustawienia) lub wybierz przycisk lub klucz(Szybkie ustawienia) na pilocie.
  3. Dalsze kroki zależą od opcji w menu telewizora:
   • Wybierz opcje Sieć i Internet > Wi-Fi > Wł.
   • Wybierz opcje Sieć > Konfiguracja sieci > Konfiguracja sieci bezprzewodowej > Wyszukaj.
   • Wybierz opcje Sieć > Konfiguracja sieci > Podstawowy > Wi-Fi > Połącz — lista wyszukiwania.
   • Wybierz opcje Sieć > Konfiguracja sieci > Konfiguruj połączenie sieciowe > Automatyczne > Sieć bezprzewodowa.
   • Wybierz opcje Preferencje > Konfiguracja > Sieć > Konfiguracja sieci > Konfiguruj połączenie sieciowe > Podstawowy.
  4. Wybierz sieć, z którą chcesz się połączyć.
   Jeśli na liście nie widzisz sieci domowej, przewiń listę do opcji [Pokaż wszystko] i wyszukaj sieć na liście dostępnych sieci. Możesz także wybrać opcję [Dodaj nową sieć] lub [Wprowadzanie ręczne] i wprowadzić nazwę sieci.
  5. Podaj hasło Wi-Fi (zwane też kluczem zabezpieczeń WEP lub WPA).
   Hasło / klucz zabezpieczeń znajdziesz też na etykiecie na routerze.
  6. Naciśnij klawisz Enter na klawiaturze wirtualnej, aby połączyć się z wybraną siecią.

  Dodatkowe informacje

  Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów


  Jak podłączyć telewizor do Internetu za pomocą łącza przewodowego

  Aby przewodowo podłączyć telewizor BRAVIA do sieci LAN, wykonaj poniższe czynności. Zapoznaj się z tym artykułem

  Skonfiguruj połączenie przewodowe:

  1. Podłącz przewód sieci LAN (Ethernet) do portów LAN na routerze i z tyłu telewizora.
   Jeśli na routerze nie ma wolnego portu Ethernet, do połączenia telewizora z modemem potrzebny będzie koncentrator.
  2. Wykonaj następujące czynności:

  Telewizory z roku 2014 i wcześniejsze

  Telewizory wprowadzone na rynek po 2014 r.


  Jak uzyskać dostęp do aplikacji w Internecie i jak pobierać je do telewizora

  Pamiętaj, że:

  • Do instalowania aplikacji potrzebne jest połączenie z Internetem i konto Google.
   Oglądanie programów telewizyjnych i materiałów z podłączonych urządzeń (takich jak odtwarzacz Blu-ray) nie wymaga połączenia z Internetem. Bez konta Google można też oglądać filmy z serwisu YouTube. Nie można natomiast instalować aplikacji do strumieniowej transmisji filmów.
  • Jeśli nie masz konta Google lub chcesz utworzyć konto do wspólnego użytku, zalecamy utworzenie konta Google przy użyciu komputera lub urządzenia mobilnego.
   Aby uzyskać więcej informacji o tworzeniu i zmienianiu kont Google w telewizorze, zapoznaj się z tym artykułem: Jak dodać konto Google do telewizora Sony z platformą Android TV?.
  • Platformy Google TV i Android TV umożliwiają dostęp do sklepu Google Play Store i pobieranie dodatkowych aplikacji. Inne telewizory mają natomiast fabrycznie zainstalowane aplikacje i nie pozwalają na instalowanie dodatkowych.
  • Pewne aplikacje do strumieniowej transmisji filmów (np. Netflix i Amazon Prime) są płatne.
  • Obsługiwane aplikacje i serwisy do strumieniowej transmisji filmów zależą od modelu telewizora oraz kraju lub regionu.
  • Więcej informacji o pobieraniu aplikacji na telewizor z platformą Android TV lub Google TV podano w tym artykule: Aplikacje w telewizorze BRAVIA — instalowanie, rozwiązywanie problemów itp.


  Kliknij lub stuknij rozwijaną część poniżej:

  Jak sprawdzać dostępne aplikacje i jak instalować je w telewizorze

  Jak sprawdzić, jakie aplikacje są zainstalowane w telewizorze z platformą Android TV lub Google TV

  Co zrobić, jeśli mój telewizor nie pozwala pobierać nowych aplikacji?

  Co w przypadku, gdy mogę połączyć się z Internetem, ale nie z pewnymi aplikacjami lub serwisami?


  Jak połączyć się z przeglądarką internetową w telewizorze

  Aby użyć przeglądarki internetowej w telewizorze BRAVIA, wykonaj poniższe czynności.

  Telewizory z roku 2013 i wcześniejsze

  Telewizory wprowadzone na rynek po 2013 r.


  Aby wyjść z przeglądarki, skorzystaj z jednej z następujących możliwości:

  • Naciśnij przycisk MENU lub HOME na pilocie.
  • Wybierz ikonę menu (trzy pionowe kropki) z prawej strony ekranu, po czym wybierz opcję Wyjdź z przeglądarki.
  • Naciśnij przycisk Wstecz lub Powrót na pilocie. Kiedy pojawi się pytanie, czy chcesz zamknąć przeglądarkę, wybierz opcję Wyjdź lub Anuluj.

  Więcej informacji podano w tym artykule: Jak uzyskać dostęp do przeglądarki internetowej w telewizorze i jak z niej korzystać.