Identyfikator artykułu : 00256156 / Ostatnia modyfikacja : 04.09.2023Drukowanie

W czasie rozmowy ekran nie wyłącza się mimo trzymania telefonu blisko twarzy (Android 9.0, Android 10 i Android 11)

Dlaczego w czasie rozmowy ekran nie wyłącza się mimo trzymania telefonu blisko twarzy?

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Dotyczy

  • Android 11
  • Android 10
  • Android 9.0 Pie

  Zawartość


  Co trzeba wiedzieć o czujniku zbliżeniowym

  Urządzenie jest wyposażone w czujnik wykrywający zbliżenie. Czujnik ten wyłącza ekran dotykowy podczas połączeń głosowych, gdy ucho jest blisko ekranu. Zapobiega to niezamierzonemu włączeniu innych funkcji urządzenia podczas rozmowy. Czujnik zbliżeniowy znajduje się u góry, z prawej strony telefonu (nad wyświetlaczem). Czas, po jakim czujnik włącza lub wyłącza wyświetlacz przed rozmową lub po rozmowie, jest stały. Włączenie lub wyłączenie wyświetlacza następuje w ciągu maksymalnie kilku sekund.

  Kiedy czujnik zbliżeniowy działa nieprawidłowo?

  Czujnik zbliżeniowy może działać nieprawidłowo w następujących przypadkach:

  • Jeśli przez zapomnienie nie została zdjęta tymczasowa folia ochronna, która przykrywała ekran dotykowy nowego urządzenia. Folia ta jest przeznaczona tylko do ochrony ekranu w transporcie i łatwo ją zdjąć. Często można ją rozpoznać po wystającym uszku.
  • Jeśli na ekran urządzenia nałożona została folia ochronna, upewnij się, że jest ona przeznaczona do posiadanego modelu Xperia. Ważne jest, by taka folia ochronna miała właściwie rozmieszczone otwory na czujnik zbliżeniowy i przedni aparat.
  • Upewnij się, że czujnik zbliżeniowy jest czysty. Wiele problemów z czujnikiem zbliżeniowym można rozwiązać, czyszcząc go.
  • Jeśli używana osłona lub ochraniacz nie pasuje do telefonu, mogą wystąpić zakłócenia w pracy czujnika zbliżeniowego. Osłona może zasłaniać czujnik.
  • Nieprawidłowe działanie czujnika zbliżeniowego może wynikać z innych przyczyn.

  Co zrobić, gdy podczas rozmowy ekran nie wyłącza się mimo trzymania telefonu blisko twarzy?

  Należy kolejno wypróbować poniższe rozwiązania. Po wykonaniu każdej czynności sprawdź, czy problem został rozwiązany. Przejdź do następnej czynności tylko w przypadku niepowodzenia.

  • Zdejmij folię, która przykrywa ekran dotykowy nowego urządzenia. Na folii tej znajduje się zwykle wystające uszko.
  • Jeśli na urządzenie nałożona jest folia ochronna, sprawdź, czy ma ona właściwie rozmieszczone otwory na czujnik zbliżeniowy i przedni aparat. Czujnik znajduje się u góry urządzenia, nad ekranem. Aby sprawdzić, gdzie dokładnie znajduje się czujnik zbliżeniowy na posiadanym modelu Xperia, zapoznaj się z Instrukcją obsługi. Ilustracja urządzenia z zaznaczonymi głównymi elementami jest zamieszczona w rozdziale Pierwsze kroki, w sekcji Przegląd. Jeśli nie możesz sprawdzić, czy folia ochronna jest prawidłowo nałożona, zdejmij ją.
  • Wyczyść czujnik zbliżeniowy.
  • Zdejmij z telefonu osłonę lub ochraniacz (jeśli jest).
  • Wymuś ponowne uruchomienie telefonu.
  • Przetestuj czujnik zbliżeniowy telefonu.
  • Upewnij się, że urządzenie jest całkowicie naładowane. Następnie, jeśli dostępna jest aktualizacja oprogramowania systemowego, zainstaluj ją.
  • Utwórz kopię zapasową wszystkich ważnych danych zapisanych w urządzeniu, a następnie przywróć ustawienia fabryczne.
  • Skontaktuj się ze sprzedawcą lub z nami. Jeśli musisz oddać urządzenie do serwisu, utwórz kopię zapasową wszystkich danych, które chcesz zachować. Możesz skorzystać z następującego artykułu: Jak utworzyć kopię zapasową danych z urządzenia Xperia. Sprawdzenie urządzenia powoduje usunięcie danych. Przed przekazaniem urządzenia należy też usunąć z niego wszystkie konta Google. Należy pamiętać o dostarczeniu niezbędnej dokumentacji, na przykład dowodu sprzedaży i karty gwarancyjnej. Wymagana dokumentacja zależy od rynku, kraju lub regionu.

  Jak wymusić ponowne uruchomienie urządzenia

  1. Równocześnie naciśnij klawisz zwiększania głośności i klawisz zasilania. Trzymaj je dotąd, aż urządzenie trzykrotnie zawibruje. Wówczas puść klawisze. Urządzenie automatycznie się wyłączy.
  2. Po wyłączeniu się urządzenia uruchom je ponownie, naciskając klawisz zasilania.

  Aby przetestować czujnik zbliżeniowy

  1. Odszukaj i stuknij opcje UstawieniaPomoc techniczna. Jeśli otwierasz aplikację „Pomoc techniczna” pierwszy raz, stuknij opcję ZAAKCEPTUJ, by wyrazić zgodę na politykę prywatności.
  2. Po wybraniu karty przewiń zawartość ekranu, stuknij opcję Bliskość ucha i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

  Aby przywrócić ustawienia fabryczne

  1. Utwórz kopię zapasową całej zawartości osobistej, którą chcesz zachować i która jest zapisana w wewnętrznej pamięci urządzenia. Nie są usuwane zdjęcia, filmy, muzyka i inne dane zapisane na zewnętrznej karcie pamięci.
  2. Przypomnij sobie lub odszukaj nazwę użytkownika konta Google™ i hasło.
   UWAGA! Warunkiem użycia urządzenia Xperia po przywróceniu ustawień fabrycznych może być podanie danych konta Google. Zależy to od ustawień zabezpieczeń.
  3. Odszukaj i stuknij opcje Ustawienia → System → Zaawansowane → Zresetuj opcje  Wykasuj wszystkie dane (przywróć dane fabryczne)  RESETUJ TELEFON.
  4. W razie potrzeby narysuj wzór odblokowania ekranu, podaj hasło lub wprowadź kod PIN.
  5. Stuknij opcję WYMAŻ WSZYSTKO.

  UWAGA! Przywrócenie ustawień fabrycznych powoduje usunięcie wszystkich osobistych danych z wewnętrznej pamięci urządzenia Xperia. Przed przywracaniem ustawień fabrycznych zawsze twórz kopię zapasową danych z wewnętrznej pamięci masowej, które chcesz zachować. Podczas przywracania ustawień fabrycznych nie są usuwane zdjęcia, filmy, muzyka i dokumenty zapisane na karcie SD.


  Aktualizowanie oprogramowania systemowego

  Najłatwiejszą metodą instalacji aktualizacji oprogramowania jest zrobienie tego bezprzewodowo z urządzenia. Niektórych aktualizacji nie można jednak pobrać bezprzewodowo. W takim przypadku należy sprawdzić dostępność nowego oprogramowania przy użyciu komputera z zainstalowaną aplikacją Xperia Companion podłączonego przewodem USB.

  Aby bezprzewodowo pobrać i zainstalować aktualizację systemu

  1. Jeżeli z urządzenia korzysta kilka osób, zaloguj się jako właściciel.
  2. Sprawdź, czy urządzenie jest połączone z Internetem. Zaleca się pobieranie nowego oprogramowania przy użyciu sieci Wi-Fi, a nie sieci komórkowej. Pozwoli to uniknąć ewentualnych opłat za transfer danych.
  3. Odszukaj i stuknij opcje Ustawienia System Zaawansowane Aktualizacja oprogramowania SYSTEM.
  4. Jeżeli jest dostępna aktualizacja systemu, stuknij opcję AKTUALIZUJ.
  5. Po zainstalowaniu aktualizacji stuknij opcję URUCHOM PONOWNIE.

  Jak zaktualizować urządzenie przy użyciu komputera

  1. Komputer: jeśli w komputerze nie jest jeszcze zainstalowany program Xperia Companion, pobierz go ze strony Xperia Companion i zainstaluj.
  2. Uruchom program Xperia Companion.
  3. Podłącz urządzenie Xperia do komputera przewodem USB.
  4. Urządzenie Xperia: kiedy pojawi się komunikat Zezwolić na dostęp?, stuknij opcję ZEZWÓL.
  5. Komputer: po chwili program Xperia Companion rozpozna urządzenie i rozpocznie wyszukiwanie nowego oprogramowania. W przypadku znalezienia aktualizacji oprogramowania na ekranie komputera pojawi się nowe okno. Aby zaktualizować urządzenie Xperia, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  6. Aby ręcznie sprawdzić dostępność nowego oprogramowania, kliknij opcję Aktualizacja oprogramowania na ekranie głównym programu Xperia Companion.