Identyfikator artykułu : 00246170 / Ostatnia modyfikacja : 05.09.2023Drukowanie

Jak włączyć funkcję połączeń oczekujących?

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Funkcja połączeń oczekujących jest zależna od operatora sieci. Do telefonu musi być włożona aktywna karta SIM. Jej brak uniemożliwi dostęp do dodatkowych ustawień połączeń.

  Po włączeniu funkcji połączeń oczekujących można obsługiwać wiele połączeń jednocześnie. Włączenie tej funkcji spowoduje, że po nadejściu kolejnego połączenia zostanie odtworzone powiadomienie dźwiękowe. Możesz wtedy odebrać połączenie przychodzące lub je odrzucić. Osoba, która do Ciebie telefonuje, usłyszy sygnał oczekiwania na odebranie telefonu. Jeśli odrzucisz połączenie, włączy się sygnał „numer zajęty” lub nastąpi przekierowanie na pocztę głosową, jeśli jest skonfigurowana i włączona.

  Włączanie funkcji połączeń oczekujących w urządzeniu Xperia (z jedną kartą SIM)

  Android 10 lub 11

  1. Odszukaj i stuknij opcję Telefon.
  2. Stuknij przycisk menu (trzy kropki ułożone pionowo), a następnie stuknij pozycję Ustawienia.
  3. Stuknij opcje Połączenia → Połączenia oczekujące.
  4. Stuknij przełącznik obok opcji Połączenia oczekujące, aby włączyć tę funkcję.

  Android 9.0

  1. Odszukaj i stuknij opcję Telefon.
  2. Stuknij przycisk menu (trzy kropki ułożone pionowo), a następnie stuknij pozycję Ustawienia.
  3. Stuknij opcje Połączenia → Ustawienia dodatkowe.
  4. Stuknij przełącznik obok opcji Połączenia oczekujące, aby włączyć tę funkcję.

  Włączanie funkcji połączeń oczekujących w urządzeniu Xperia (z dwiema kartami SIM)

  Android 12

  1. Odszukaj i stuknij opcję Telefon.
  2. Stuknij przycisk menu (trzy pionowe kropki), a następnie opcje Ustawienia Konta telefoniczne.
  3. Odszukaj i stuknij nazwę operatora, w którego sieci działa żądana karta SIM.
  4. Stuknij opcję Ustawienia dodatkowe.
  5. Stuknij przełącznik obok opcji Połączenia oczekujące.

  Android 10 lub 11

  1. Odszukaj i stuknij opcję Telefon.
  2. Stuknij przycisk menu (trzy pionowe kropki), a następnie opcje Ustawienia → Połączenia.
  3. Odszukaj i stuknij nazwę operatora, w którego sieci działa żądana karta SIM.
  4. Stuknij opcję Połączenia oczekujące.
  5. Stuknij przełącznik obok opcji Połączenia oczekujące.

  Android 9.0

  1. Odszukaj i stuknij opcję Telefon.
  2. Stuknij przycisk menu (trzy pionowe kropki), a następnie opcje Ustawienia → Konta telefoniczne.
  3. Odszukaj i stuknij nazwę operatora, w którego sieci działa żądana karta SIM.
  4. Stuknij opcję Ustawienia dodatkowe.
  5. Stuknij przełącznik obok opcji Połączenia oczekujące.

  Odbieranie drugiego połączenie i zawieszanie bieżącego

  Kiedy w trakcie rozmowy usłyszysz powtarzające się sygnały dźwiękowe, przeciągnij ikonę odbierania telefonu w prawo.

  Odrzucanie drugiego połączenia

  Kiedy w trakcie rozmowy usłyszysz powtarzające się sygnały dźwiękowe, przeciągnij ikonę odrzucania połączenia w lewo.