Identyfikator artykułu : 00282238 / Ostatnia modyfikacja : 17.05.2023Drukowanie

Jak korzystać z kontaktów w smartfonie Xperia

  Jak dodawać kontakty?

  Jak wyświetlić na telefonie kontakty z karty SIM?

  Jak usunąć wszystkie kontakty z urządzenia Xperia?

  Jak wysyłać kontakty za pomocą wiadomości SMS?

  Jak oznaczyć kontakt jako ulubiony / do szybkiego wybierania lub usunąć to oznaczenie?

  Jak zablokować określone połączenia? Jak ograniczyć połączenia do określonych numerów lub zablokować połączenia z pewnych numerów?

  Jak wyszukiwać kontakty w aplikacji Telefon?

  Jak dodać zdjęcie do kontaktu?

  Jak utworzyć, dodać lub usunąć grupę kontaktów?

  Jak odszukać i zmienić własne dane kontaktowe w aplikacji Kontakty?