Identyfikator artykułu : 00242862 / Ostatnia modyfikacja : 02.04.2020Drukowanie

Jak wyświetlić na komputerze kontakty z kopii zapasowej utworzonej w programie Xperia Companion?

  Bezpośrednie wyświetlenie na komputerze pliku kopii zapasowej wykonanej przez program Xperia Companion. Kontakty z kopii zapasowej utworzonej z urządzenia Xperia można natomiast przesłać na konto Google i stamtąd wyświetlić.

  Aby przesłać kontakty z utworzonej kopii zapasowej na konto Google

  1. Otwórz program Xperia Companion w komputerze i wybierz opcje Xperia Transfer → Dalej.
  2. Wybierz urządzenie źródłowe Sony → Dalej.
  3. Wybierz opcję Wybierz kopię zapasową → Dalej.
  4. Wybierz plik z kopią zapasową → Dalej
  5. W razie potrzeby wprowadź hasło → OK.
  6. Usuń zaznaczenie z wszystkich pól wyboru oprócz Kontakty → Dalej.
  7. Wybierz opcje Xperia + Google™ → Dalej.
  8. Wykonując polecenia z ekranu, zaloguj się na konto Google.  

  Kontakty zostaną przesłane na konto Google i będzie je można wyświetlić, wchodząc na stronę https://contacts.google.com/