Identyfikator artykułu : 00248308 / Ostatnia modyfikacja : 16.05.2023Drukowanie

Nie mogę przesłać / utworzyć kopii zapasowej aplikacji przy użyciu aplikacji Xperia Transfer Mobile (Android 9.0 lub Android 10)

Dlaczego nie mogę przesłać aplikacji lub utworzyć ich kopii zapasowej przy użyciu aplikacji Xperia Transfer Mobile?

  Zdarza się, że nie można przesłać aplikacji lub utworzyć ich kopii zapasowej przy użyciu aplikacji Xperia Transfer Mobile (XTM). Od wersji Android 9.0 wzwyż nie można już przesyłać aplikacji lub tworzyć ich kopii zapasowych przy użyciu aplikacji XTM. Zalecamy kopiowanie aplikacji i danych przy użyciu usług Google.

  W sklepie Google Play dostępne są także aplikacje innych autorów, których można używać do tego samego celu. 

  Uwaga: Sony nie udziela żadnych gwarancji dotyczących działania jakichkolwiek aplikacji innych autorów. Sony nie będzie też odpowiadać za żadne szkody lub obniżoną wydajność urządzenia, które można przypisać użyciu aplikacji innego autora. 

  Ponowna instalacja aplikacji ze sklepu Google Play

  Jeśli nowe urządzenie jest już skonfigurowane, zalecamy zainstalowanie aplikacji po kolei, poprzez ich wybieranie z biblioteki w sklepie Google Play. Biblioteka to lista wszystkich poprzednio pobranych aplikacji, które nie są zainstalowane w obecnym urządzeniu.

  Aby zainstalować aplikacje z biblioteki w sklepie Google Play

  1. Odszukaj i stuknij opcję Sklep Play.
  2. Stuknij przycisk menu (trzy pionowe kropki) → Moje gry i aplikacje → Biblioteka.
  3. Stuknij przycisk Zainstaluj obok nazwy aplikacji, którą (które) chcesz ponownie zainstalować.

  Przywracanie aplikacji przy użyciu kreatora konfiguracji

  Kreator konfiguracji daje dwie możliwości kopiowania aplikacji i danych z jednego urządzenia do drugiego:

  • Dysk Google
  • Przesyłanie danych po parowaniu NFC.

  Do przywrócenia danych z kopii zapasowej niezbędny jest dostęp do kreatora konfiguracji. W celu uzyskania go trzeba przywrócić ustawienia fabryczne. Aby skopiować aplikacje i dane z jednego urządzenia z systemem Android 5.0 lub nowszym na inne urządzenie z systemem Android 9.0 Pie, postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami.

  Aby utworzyć kopię zapasową danych na Dysku Google

  Android 8.0 lub nowszy

  1. W urządzeniu wysyłającym odszukaj i stuknij opcje Ustawienia → System → Zaawansowane → Kopia zapasowa.
  2. Stuknij przełącznik obok wpisu „Kopia zapasowa na Dysku Google” z prawej strony.
  3. Upewnij się, że określone zostało konto kopii zapasowej.

  Android 6.0 lub 7.0

  1. W urządzeniu wysyłającym odszukaj i stuknij opcje Ustawienia → Kopia zapasowa i resetowanie.
  2. Odszukaj wpis „Tworzenie i przywracanie kopii zapasowej Google” i stuknij znajdującą się pod nim opcję Utwórz kopię zapasową danych.
  3. Stuknij przełącznik.
  4. Upewnij się, że określone zostało konto kopii zapasowej.

  Android 5.0

  1. W urządzeniu wysyłającym odszukaj i stuknij opcje Ustawienia → Kopia zapasowa i resetowanie.
  2. Stuknij przełącznik obok wpisu Utwórz kopię zapasową danych z prawej strony.
  3. Upewnij się, że określone zostało konto kopii zapasowej.

  Aby skopiować aplikacje i dane przy użyciu Dysku Google lub połączenia urządzeń sparowanych przez NFC

  1. W urządzeniu odbierającym odszukaj i stuknij opcję Ustawienia.
  2. Jeśli widoczne jest menu o nazwie „Dokończ konfigurowanie urządzenia”, stuknij znajdujący się pod nim przycisk OK i skopiuj dane oraz aplikacje, wykonując wyświetlane instrukcje.

  Jeśli nie widzisz takiego menu, musisz przywrócić ustawienia fabryczne, aby uzyskać dostęp do kreatora konfiguracji:

  Aby przywrócić ustawienia fabryczne i dane z kopii zapasowej

  1. W urządzeniu odbierającym odszukaj i stuknij opcje Ustawienia → System → Zaawansowane → Zresetuj opcje.
  2. Stuknij opcję Wykasuj wszystkie dane (przywróć dane fabryczne).
  3. Stuknij opcję RESETUJ TELEFON.
  4. Po zakończeniu resetowania skopiuj aplikacje i dane, wykonując instrukcje z ekranu kreatora konfiguracji.

  Uwaga! Warunkiem działania Dysku Google i przesyłania danych po parowaniu NFC jest połączenie Wi-Fi i dostęp do Internetu.