Identyfikator artykułu : 00257513 / Ostatnia modyfikacja : 16.05.2023Drukowanie

Jak odszukać i zmienić własne dane kontaktowe w aplikacji Kontakty? (Android 11 lub 12)

Gdzie w aplikacji Kontakty znajdują się moje własne dane kontaktowe, na przykład nazwisko i numer telefonu? / Lista kontaktów nie zawiera wpisu „Ja” lub kontaktu do mnie. Dlaczego? / Jak mogę zmienić własne dane kontaktowe w aplikacji Kontakty?

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Twoje dane kontaktowe są dostępne w sekcji Twoje informacje aplikacji Kontakty. Funkcja ta ułatwia udostępnienie swoich danych kontaktowych innej osobie, na przykład przez SMS, e-mail lub łącze Bluetooth®. W systemie Android 8.0 i nowszych Twoje dane kontaktowe nie są już zapisywane jako domyślny kontakt na liście kontaktów.

  Aby zmienić „Twoje informacje”

  Android 11 lub 12

  1. Odszukaj i stuknij opcję Kontakty.
  2. Stuknij ikona menu (ikonę menu) → Ustawienia → Twoje informacje.
  3. Wprowadź lub zmień żądane informacje.
  4. Na zakończenie stuknij opcję ZAPISZ.