Identyfikator artykułu : 00249108 / Ostatnia modyfikacja : 18.05.2021

Ekran błyska lub miga, co mogę zrobić? (Android 9.0 lub Android 10)

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Dotyczy

  • Android 10
  • Android 9.0 Pie

  Rozwiązanie

  Należy kolejno wypróbować poniższe rozwiązania. Po wypróbowaniu każdego z rozwiązań sprawdź, czy problem został rozwiązany. Przejdź do następnego rozwiązania tylko w przypadku niepowodzenia.

  • Wyłącz urządzenie i włącz je na nowo.
  • Jeśli na ekran urządzenia nałożona została folia ochronna, upewnij się, że jest ona przeznaczona do posiadanego modelu Xperia. Ważne jest, by taka folia ochronna miała właściwie rozmieszczone otwory na czujnik zbliżeniowy i przedni aparat.
  • Upewnij się, że pod folią ochronną na ekran nie ma pęcherzyków powietrza, pyłu i wilgoci.
  • Wyczyść ekran dotykowy, wycierając go czystą, suchą ściereczką.
  • Upewnij się, że wyłączone są Opcje programistyczne. Jeśli w menu nie pojawiają się Opcje programistyczne, zostały one już wyłączone.
  • Użyj funkcji Testy w aplikacji Pomoc, aby szybko sprawdzić działanie ekranu dotykowego i wyświetlacza. Funkcja Testy pozwala wykryć potencjalne problemy ze sprzętem i oprogramowaniem w urządzeniu Xperia.
  • Wykonaj ponowne uruchomienie urządzenia Xperia w Trybie bezpiecznym. Aby sprawdzić, czy któraś z pobranych aplikacji powoduje problemy, użyj Trybu bezpiecznego. W Trybie bezpiecznym w urządzeniu uruchamiane jest tylko oprogramowanie i aplikacje, które były zainstalowane w chwili zakupu urządzenia. Jeśli włączenie Trybu bezpiecznego poprawi działanie urządzenia, przyczyną problemów jest najprawdopodobniej jedna z pobranych aplikacji.
  • Uruchom ponownie urządzenie, aby wyłączyć Tryb bezpieczny, po czym odinstaluj aplikację lub aplikacje, które podejrzewasz o powodowanie problemów.
  • Używając programu Xperia Companion sprawdź, czy jest dostępna aktualizacja oprogramowania posiadanego urządzenia Xperia. Stuknij lub kliknij tutaj, aby dowiedzieć się więcej o aktualizowaniu oprogramowania i wyszukiwaniu jego najnowszej wersji. 
  • Jeśli masz dostęp do menu urządzenia, przywróć ustawienia fabryczne. Uwaga! Przywracanie ustawień fabrycznych powoduje usunięcie z wewnętrznej pamięci urządzenia wszystkich osobistych danych. Utwórz kopię zapasową danych, które chcesz zachować. Zawartość zewnętrznej karty SD jest zachowywana.
  • Jeśli nie masz dostępu do menu urządzenia, wykonaj naprawę oprogramowania za pomocą programu Xperia Companion. Uwaga! Naprawa oprogramowania powoduje zastąpienie wszystkich danych w pamięci wewnętrznej. Zawartość zewnętrznej karty SD jest zachowywana.
  • Jeśli ekran nadal błyska lub miga, skontaktuj się z nami.

  Szczegółowe instrukcje

  Aby wyłączyć Opcje programistyczne

  1. Odszukaj i stuknij opcje Ustawienia → System → Zaawansowane → Opcje programistyczne.
  2. Stuknij przełącznik obok opcji Wł., aby wyłączyć tę funkcję.

  Aby uruchomić test ekranu dotykowego i wyświetlacza

  1. Odszukaj i stuknij opcje Ustawienia → Pomoc techniczna. Przy pierwszym otwarciu aplikacji „Pomoc” stuknij opcję AKCEPTUJ, by wyrazić zgodę na politykę prywatności.
  2. Po wybraniu karty Testy przewiń zawartość ekranu, stuknij opcję Ekran dotykowy i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
  3. Ponownie wykonaj tę procedurę, ale wykonując czynność 2, wybierz Wyświetlacz.

  Aby włączyć tryb bezpieczny

  1. Kiedy urządzenie jest włączone, naciśnij i przytrzymaj klawisz zasilania.
  2. W wyświetlonym menu dotknij opcji Wyłącz i trzymaj ją dotąd, aż pojawi się komunikat Uruchamianie w trybie awaryjnym.
  3. Dotknij opcji OK, aby uruchomić urządzenie w Trybie bezpiecznym.

  Jak wyłączyć tryb bezpieczny

  1. Aby wyłączyć Tryb bezpieczny, uruchom ponownie urządzenie.

  Aby przywrócić ustawienia fabryczne

  1. Odszukaj i stuknij opcje Ustawienia → System → Zaawansowane → Zresetuj opcje  Wykasuj wszystkie dane (przywróć dane fabryczne)  RESETUJ TELEFON.
  2. W razie potrzeby narysuj wzór odblokowania ekranu lub podaj hasło lub wprowadź kod PIN.
  3. Stuknij opcję WYMAŻ WSZYSTKO.

  Uwaga! Przywrócenie ustawień fabrycznych powoduje usunięcie wszystkich osobistych danych z wewnętrznej pamięci urządzenia Xperia. Przed przywracaniem ustawień fabrycznych zawsze twórz kopię zapasową danych z wewnętrznej pamięci masowej, które chcesz zachować. Podczas przywracania ustawień fabrycznych nie są usuwane zdjęcia, filmy, muzyka i dokumenty zapisane na karcie SD.

  Aby wykonać naprawę oprogramowania przy użyciu komputera

  1. Komputer: jeśli w komputerze nie jest jeszcze zainstalowany program Xperia Companion, pobierz go i zainstaluj.
  2. Uruchom program Xperia Companion.
  3. Podłącz urządzenie Xperia do komputera przewodem USB.
  4. Urządzenie Xperia: kiedy pojawi się komunikat Zezwolić na dostęp?, stuknij opcję ZEZWÓL.
  5. Komputer: po chwili program Xperia Companion rozpozna urządzenie. Kliknij wówczas opcję Naprawa oprogramowania na głównym ekranie programu Xperia Companion.
  6. Wykonuj wyświetlane polecenia.

  Wskazówka: jeżeli przed naprawą oprogramowania nie można wyłączyć urządzenia, wymuś wyłączenie. W tym celu naciśnij i przytrzymaj jednocześnie klawisz zasilania oraz klawisz zwiększania głośności, aż urządzenie trzykrotnie zawibruje.