Identyfikator artykułu : SX380773 / Ostatnia modyfikacja : 04.09.2023Drukowanie

Na wyświetlaczu smartfona Xperia widać linie. Co mogę zrobić?

  WAŻNE: Ten artykuł dotyczy tylko określonych produktów. Proszę sprawdzić Obowiązujące produkty na górze tego artykułu.

  Jeśli na ekranie urządzenia Xperia pojawiają się linie w różnych kolorach i kształtach, wypróbuj kolejno poniższe rozwiązania. Po wypróbowaniu każdego sprawdź, czy problem został rozwiązany. Jeśli nie, przejdź do następnego rozwiązania.

  • Jeżeli linie otaczają obszary lub obiekty na wyświetlaczu, sprawdź, czy nie jest włączona funkcja Opcje programistyczne. Jeśli linie na wyświetlaczu nie są podobne do pokazanych na zrzucie ekranu, wypróbuj następną metodę.

  • Uruchom ponownie urządzenie.
  • Użyj Trybu bezpiecznego, aby sprawdzić, czy źródłem problemów nie jest któraś z pobranych aplikacji. Pobrane aplikacje mogą być przyczyną niespodziewanych zachowań urządzenia lub wpływać na jego działanie. W Trybie bezpiecznym w urządzeniu uruchamiane jest tylko oprogramowanie i aplikacje, które były zainstalowane w chwili zakupu urządzenia. Jeśli włączenie Trybu bezpiecznego poprawi działanie urządzenia, przyczyną problemów jest najprawdopodobniej jedna z aplikacji dodanych po zakupie.
   Uruchom ponownie urządzenie, aby wyłączyć Tryb bezpieczny, po czym odinstaluj aplikację lub aplikacje, które podejrzewasz o powodowanie problemów. Jeśli problem pojawił się niedawno i nie wiesz, która z aplikacji jest jego przyczyną, odinstaluj najnowszą z zainstalowanych aplikacji.
  • Używając programu Xperia Companion sprawdź, czy jest dostępna aktualizacja oprogramowania posiadanego urządzenia Xperia. Aktualizacja oprogramowania zapewni optymalne działanie urządzenia i najnowsze ulepszenia.
  • Przywróć ustawienia fabryczne. UWAGA: przed przywracaniem ustawień fabrycznych zawsze twórz kopię zapasową wszystkich własnych danych. Przywracanie ustawień fabrycznych powoduje zastąpienie wszystkich danych w pamięci wewnętrznej. Zawartość zewnętrznej karty SD jest zachowywana. 

  Jak wyłączyć Opcje programistyczne

  Rozwiń poniżej sekcję dotyczącą wersji systemu Android w posiadanym urządzeniu Xperia. 

  Android 9, 10, 11 i 12

  Android 8.0

  Android 5.0, 5.1, 6.0, 7.0, 7.1 i 7.1.1

  Jak włączyć Tryb bezpieczny

  Rozwiń poniżej sekcję dotyczącą wersji systemu Android w posiadanym urządzeniu Xperia. 

  Android 11 i 12

  Android 9 i 10

  Android 8.0

  Android 5.0, 5.1, 6.0, 7.0, 7.1 i 7.1.1

  Jak wyłączyć Tryb bezpieczny

  Aby wyłączyć Tryb bezpieczny, uruchom ponownie telefon.

  Jak przywrócić ustawienia fabryczne

  Rozwiń poniżej sekcję dotyczącą wersji systemu Android w posiadanym urządzeniu Xperia. 

  Android 10, 11 i 12

  Android 9

  Android 8.0

  Android 5.0, 5.1, 6.0, 7.0, 7.1 i 7.1.1