Identyfikator artykułu : 00248856 / Ostatnia modyfikacja : 16.05.2024Drukowanie

Co to jest „Ekran dostosowany do otoczenia”? (Android 9, Android 10, Android 11 i Android 12)

  Co to jest „Ekran dostosowany do otoczenia”?

  Ekran dostosowany do otoczenia to funkcja umożliwiająca wyświetlanie różnych informacji, takich jak godzina i powiadomienia, bez naciskania klawisza zasilania.

  Jak włączyć lub wyłączyć Ekran dostosowany do otoczenia?

  • Android 9
   ​​Ustawienia → Wyświetlacz → Zaawansowane → Ustawienia ekranu blokady Ekran dostosowany do otoczenia

  • Android 10
   Ustawienia →
   Wyświetlacz → Ustawienia ekranu blokady Ekran dostosowany do otoczenia

  • Android 11
   Ustawienia → Wyświetlacz → Ekran blokady → Ekran dostosowany do otoczenia

  • Android 12
   Ustawienia → Wyświetlacz → Ustawienia ekranu blokady Ekran dostosowany do otoczenia

  Kiedy urządzenie pozostaje w trybie uśpienia, wyświetlane są losowe zdjęcia. Dlaczego?

  Odtwarzanie zdjęć w trybie uśpienia można włączyć lub wyłączyć po wybraniu opcji Ustawienia → Wyświetlacz → Zaawansowane → Ustawienia ekranu blokady Odtwarzanie zdjęć. Stuknij przełącznik obok opcji Wyłącz lub Włącz, aby włączyć lub wyłączyć odtwarzanie zdjęć.

  Uwaga! Funkcji tej nie ma w systemach Android 10 i nowszych.

  Kiedy jadę samochodem lub pociągiem, ekran pozostaje włączony, nawet jeśli nie używam urządzenia. Dlaczego?

  Jeśli włączona jest funkcja Ekran dostosowany do otoczenia, ekran włączy się po wykryciu ruchu urządzenia. Możesz wybrać, kiedy włączać Ekran dostosowany do otoczenia, wykonując poniższe czynności. Procedura zależy od wersji systemu Android.

  • Android 9
   ​​Ustawienia → Wyświetlacz → Zaawansowane → Ustawienia ekranu blokady Ekran dostosowany do otoczenia

  • Android 10
   Ustawienia →
   Wyświetlacz → Ustawienia ekranu blokady Ekran dostosowany do otoczenia

  • Android 11
   Ustawienia → Wyświetlacz → Ekran blokady → Ekran dostosowany do otoczenia

  • Android 12
   Ustawienia → Wyświetlacz → Ustawienia ekranu blokady Ekran dostosowany do otoczenia

  Wskazówka: aby tymczasowo wyłączyć funkcję Ekran dostosowany do otoczenia, możesz zakryć wyświetlacz lub włożyć urządzenie do torby albo kieszeni.

  Ekran pozostaje włączony pomimo naciśnięcia klawisza zasilania. Dlaczego?

  Jeśli włączona jest funkcja Ekran dostosowany do otoczenia, ekran pozostaje włączony nawet po przejściu urządzenia w tryb uśpienia. Ekran można tymczasowo wyłączyć, naciskając klawisza zasilania. Naciśnij klawisz raz, aby wyświetlić ekran blokady, a drugi raz, by tymczasowo wyłączyć ekran.

  Jak uniknąć wyświetlania wszystkich fotografii przez funkcję odtwarzania zdjęć na Ekranie dostosowanym do otoczenia?

  Aby uniknąć wyświetlania określonej fotografii przez funkcję odtwarzania zdjęć na Ekranie dostosowanym do otoczenia, stuknij opcje Album → [zdjęcie, którego nie chcesz wyświetlać] ikonę menu (trzy pionowe kropki) Ukryj.

  Nie mogę odblokować ekranu, przesuwając po nim palcem. Dlaczego?

  Prawdopodobnie przesuwasz palcem po Ekranie dostosowanym do otoczenia, a nie ekranie blokady. Aby odblokować urządzenie, dwukrotnie stuknij Ekran dostosowany do otoczenia, aby wyświetlić ekran blokady, i wtedy przesuń palcem po ekranie.

  Wskazówka: jeśli u dołu ekranu nie ma ikon asystenta głosowego, aparatu itp., widzisz Ekran dostosowany do otoczenia, a nie ekran blokady.

  Ekran dostosowany do otoczenia nie włącza się pomimo włączenia funkcji Ekran dostosowany do otoczenia. Dlaczego?

  Kiedy włączony jest tryb STAMINA, działanie Ekranu dostosowanego do otoczenia jest ograniczone w celu zmniejszenia zużycia baterii. Stan trybu STAMINA można sprawdzić, wybierając opcje Ustawienia → Bateria → Tryb STAMINA.